Generalforsamling og årsrapport 2020

På årets generalforsamling, der blev afholdt den 27. april 2021, blev årsrapporten enstemmigt godkendt. Generalforsamlingen forløb planmæssigt, selvom den for første gang i selskabets historie blev gennemført elektronisk. Du kan finde årsrapporten her: Årsrapport 2020

Selskabets formand orienterede om købet af den fine bygning, som du kan se på billedet ovenfor. Baggrunden for købet af bygningen, der er tegnet af den berømte arkitekt Henning Larsen, er at selskabet efter 25 år i domicilet i Stege, er vokset ud af dette – og derfor har brug for mere plads. Det er hensigten at samle alle selskabets aktiviteter i den nye bygning, som historisk har tjent som vejmuseum og traktørsted for rastepladsen ved motorvejsafkørsel 42, på Farø – midt imellem Sjælland og Falster.

Man kan sige at Storstrøms Forsikring kommer til at bo lige midt i sit eget navn, – lige midt i Storstrømmen.

Der vil dog gå noget tid, inden bygningen står klar til indflytning, da den først skal have en gennemgribende renovering. Realistisk set, vil det hele først stå færdigt medio 2022. Men så tror vi også at det bliver “Danmarks smukkeste arbejdsplads”.

29. april 2021