Vigtig meddelelse til vore kunder

Vigtig meddelelse til vore kunder

Selskabet har ifm. med indførelsen af det nye dagsgebyr for uforsikrede køretøjer, konstateret fejl i forbindelsen til SKAT og Motorregisteret, hvilket afstedkommer problemer ift. tilmelding af helt nye kunder til registeret, hvorfor disse kan blive kontaktet af myndighederne ift. dette.

Storstrøms Forsikring har meddelt SKAT/Motorregisteret at disse skal søge at undgå at afmelde enhver kunde, der er forsikret i Storstrøms Forsikring, herunder at selskabet indestår for forsikringsforholdene på alle selskabets kunder, (i henhold til kundens begæring om forsikring i selskabet).

Vi beklager og undskylder for de gener, vore IT-mæssige udfordringer, måtte have for vore kunder.

Venlig hilsen
Per Guldbrandsen
Adm. direktør

19. februar 2019