Anmeld skade over telefonen

Du kan også anmelde din skade online. Hvis du mangler oplysninger, eller du ikke har informationerne i forhold til de forskellige punkter i skadeanmeldelsen, kan du lade felterne være blanke.

Du er velkommen til at anmelde din skade telefonisk, og du vil blive hjulpet godt videre – straks. Ring 55 81 11 34.

Bemærk: Vi beder dig altid om at ringe, hvis der er tale om en akut skade, så vi sammen kan aftale hvordan vi kan begrænse skadens omfang, og så du kan få eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret med det samme. Hvis du ønsker at anmelde en skade på din ansvarsforsikring eller på din ulykkesforsikring, beder vi dig dog altid om at gøre det skriftligt, da der er brug for skriftlige beskrivelser af hændelserne i disse tilfælde. Læs mere

17. marts 2020