Coronavirus og rejseforsikring

Vi henviser til de farvekoder, som Udenrigsministeriet bruger i deres rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig i øjeblikket jævnligt. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om den aktuelle status.

Her kan du se, hvad farverne betyder https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/hvad-betyder-farverne-i-rejsevejledningerne/

Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et område markeret med orange eller rød?

Orange og rød markering betyder, at Udenrigsministeriet fraråder, at du rejser til landet.

Generelt anbefaler vi, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledning. Vejledningerne er til for din egen og andres sikkerhed. Du skal også være opmærksom på, at vores muligheder for at hjælpe dig kan være begrænsede, hvis du rejser til et land, hvor indrejse frarådes.

Rejser du til et område, som er markeret orange pga. Covid-19, dækker din rejseforsikring fortsat ved rejser indenfor EU samt Storbritannien, Schweiz og Lichtenstein. Du er dog kun dækket imod skader, som ikke hænger sammen med Covid-19. Behandlingsudgifter m.m. som følge af Coronavirus er altså ikke dækket af rejseforsikringen, og det gælder også andre Corona-relaterede merudgifter som f.eks. aflysning af fly, hjemrejse før tid, ødelagte feriedage m.m.

Selvom rejseforsikringen altså i nogle tilfælde dækker, skal du være opmærksom på, at der kan være udfordringer forbundet med behandling og hjemtransport fra nogle områder, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer til skade. Det kan være dyrt, og derfor fraråder vi, at du rejser til et orange markeret land.

Rejser du til et område med rød markering, dækker din rejseforsikring IKKE, uanset hvad årsagen til skaden er.

Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et område markeret med grøn eller gul?

Når et område er markeret med grøn eller gul, fraråder Udenrigsministeret ikke, at du rejser dertil.

Hvis du rejser til et område markeret med grøn eller gul, dækker din rejseforsikring derfor på de normale vilkår. Dvs. udgifter til sygdomsbehandling, sygeledsagelse og hjemtransport (hvis det vurderes, at der er behov for dette), hvis du kommer til skade eller bliver syg, også hvis årsagen er Coronavirus. Din rejseforsikring giver dig også ret til kompensation for ødelagte feriedage eller erstatningsferie i forbindelse med sygdom.

Hvis du er ude at rejse, og vejledningen skærpes, mens du er i området (f.eks. hvis landets farvekode ændres fra gul til orange), dækker din rejseforsikring, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Men kun hvis indrejse er sket, før vejledningen blev skærpet.

Rejser du ind i landet, efter at vejledningen er blevet skærpet, kan du se hvordan, du er dækket under spørgsmålet: “Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et område med orange eller rød markering?”.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg har købt en rejse og ikke kan komme afsted pga. Coronavirus?

Hvis du ikke kan rejse til et område, fordi indrejse frarådes (orange el. rød markering), dækker din afbestillingsforsikring, hvis du ønsker at afbestille.

Vigtigt: Du må dog ikke selv aflyse din rejse før tidligst 72 timer inden afgang, hvis du ønsker at søge om dækning fra din afbestillingsforsikring.

Det skyldes, at rejsen ofte vil blive aflyst af rejsearrangøren. Rejse- eller flyselskabets aflysning af rejsen er en sag mellem dem og dig. Hvis dit rejse- eller flyselskab aflyser rejsen, skal du derfor henvende dig til dem, da du er berettiget til at få refusion af dem.

Har du ekstra udgifter, der ikke dækkes af rejsearrangøren, som du selv er nødsaget til at afbestille, kan du søge refusion via din afbestillingsforsikring.

Har du selv arrangeret din rejse, skal du kontakte hotel eller udlejer for at få refusion. Afviser de, kan du søge refusion via din afbestillingsforsikring. Du skal i alle tilfælde først henvende dig til dit rejse- eller flyselskab, hotel eller udlejer for ombookning eller refusion.

Afbestillingsforsikringen dækker kun, hvis Udenrigsministeriet har skærpet vejledningen efter, at du købte din rejse (f.eks. hvis området efter bestilling ændres fra gul til orange). Forsikringen dækker altså ikke, hvis du har købt rejsen efter, at vejledningen blev skærpet.

Det betyder, at hvis du køber en rejse, mens indrejse frarådes (f.eks. mens landet er markeret med orange), dækker din afbestillingsforsikring ikke, hvis landet stadig er orange, når du skal rejse. Hvis du bliver syg og derfor forhindret i at rejse, dækker afbestillingsforsikringen dog fortsat.

Afbestillingsforsikringen dækker altså kun, når rejsen er bestilt i en periode, hvor rejse til det pågældende område ikke blev frarådet af Udenrigsministeriet, dvs. at området var markeret med grøn eller gul.

Afbestillingsforsikringen er et tilvalg til rejseforsikringen. Du kan se på din police, om du har tilvalgt afbestillingsforsikring i din rejseforsikring. Du kan finde alle dine aktuelle forsikringspolicer på ”Mine sider”. Ønsker du at søge om refusion via din afbestillingsforsikring, skal du gøre det direkte hos SOS International. Du kan finde et direkte link til dette nederst på siden her.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller brug for hjælp?

Ved akutte tilfælde og sygdom i udlandet kontaktes SOS international på tlf. +45 70 10 50 50.

22. marts 2021