Årlig indeksregulering

Den årlige indeksregulering sker jf. vores forsikringsbetingelser, med baggrund i ‘Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer’. Indekset beregnes og offentliggøres løbende af Danmarks Statistik.

Lønindekset er en kvartalsvis statistik, som har til formål at belyse lønudviklingen i Danmark helt generelt, og i forskellige sektorer mere specifikt. Selskabets indeksregulering beror på den generelle procentuelle lønudvikling i de seneste fire kvartaler, målt fra den 31. juli året før og indtil 31. juli i det år, hvor indeksreguleringen finder sted.

 

Indeksreguleringens størrelse oplyses, sammen med udsendelse af kundernes forsikringsoversigter, i december måned, og gennemføres løbende, i det nye år, pr. forsikringernes forfaldsdato, første gang i januar måned.

 

26. august 2021