Ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2022

Storstrøms Forsikring G/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 17.30 på Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F.

Kunder i Storstrøms Forsikring G/S har adgang – men ikke stemmeret – til den ekstraordinære generalforsamling, mod forevisning af adgangskort, som kan afhentes på hovedkontoret, Lohmannsvej 8, 4780 Stege, senest torsdag d. 19. maj 2022 kl. 12.00,

Tilmelding skal ske senest torsdag den 19. maj 2022 på mail til sekretariatet, gn@stofo.dk

Eksisterende vedtægter kan findes her på hjemmesiden, under ‘Om os – Bestyrelse og revisionsudvalg’

Selskabets delegerede er indkaldt skriftligt, og har modtaget alt relevant materiale via mail.

Dagsorden
a) Valg af stemmetællere og referent
b) Valg af dirigent
c) Behandling af indkomne forslag – Nye vedtægter, godkendt på den ordinære generalforsamling d. 26. april 2022, fremsat til endelig godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2022
d) Eventuelt

Venlig hilsen
Storstrøms Forsikring G/S

Bestyrelsen

29. april 2022