Halvårsrapport 2019

Periodens resultat

Storstrøms Forsikring realiserede et overskud efter skat for perioden 1. januar til 30. juni 2019 på 5.602 TDKK.

Det forsikringsmæssige halvårsresultat udviser et overskud på 756 TDKK. Investeringsafkastet for første halvår 2019 udgjorde et plus på 4.846 TDKK

Resultatet betyder, at selskabets egenkapital udgør 102.100 TDKK ved halvårsperiodens afslutning. Forrentningen af egenkapitalen udgør således 6%, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Toplinjen og dermed resultatet, er præget af at salgsorganisationen i første halvår 2019 har anvendt mere end 20% af sit tidsforbrug på lønsomhedsforbedrende tiltag vedrørende ejendomsporteføljen, som selskabets reaktion på en stigende storskadeprocent i de forudgående år. Periodens resultat fremkommer via en erstatningsprocent f.e.r. på 62%, mod 68% i 2018 og 86% i 2017. Skadesudviklingen er dermed stærkt positiv, hvilket i en vis udstrækning tilskrives iværksættelsen af de gennemgribende lønsomhedstiltag. Combined Ratio udgør 99%, mod 103% på samme tidspunkt i 2018.

De lønsomhedsforbedrende aktiviteter forventes at fortsætte året ud, hvorfor forventningerne til udviklingen på toplinjen er justeret. Uanset dette er præmievæksten f.e.r. >10% i første halvår, og selskabet planlægger og forventer vedvarende en positiv vækst over markedsgennemsnittet. Læs mere i Halvårsrapporten 2019.

Resultatdisponering

Resultatet overgår i sin helhed til regulering af egenkapitalen. Investeringsafkastet fordeles ligeligt i henhold til selskabets investeringspolitik og kategorier af investeringer.

 

26. august 2019