Alle vore kunder er nu omfattet af de nye betingelser og ikke længere af de gamle og utidssvarende betingelser. De nye betingelser for 2017 har nu gennemgået nogle tilføjelser og tilpasninger som vil være tilgængelige på vores hjemmeside pr. 1. januar 2018.

Følgebrev til forsikringsoversigten

Bemærk
Storstrøms Forsikring er kundeejet, og selskabets strategi lægges af den kundevalgte bestyrelse.

Måtte du ønske mere indflydelse, så mød op på vores generalforsamling. Du kan søge at blive opstillet og blive valgt ind i delegeretforsamlingen og måske senere i bestyrelsen. Her igennem kan du være med til, at præge udviklingen af forsikringsbetingelser, erstatningspraksis og prispolitik.