Generalforsamling og årsrapport

I lighed med de fleste andre finansielle virksomheder, har Storstrøms Forsikring valgt at udskyde generalforsamlingen, som vi nu planlægger at afholde den 25. august 2020 på Hotel Falster i Nykøbing, hvor vi håber på at kunne gennemføre en normal generalforsamling, med fremmøde, godkendelse af regnskab og valg af delegerede og bestyrelse.

Forsikringsselskaber og banker m. fl. har fået dispensation for godkendelse af regnskabet, forstået således at fremsendelse af det alene af bestyrelsen godkendte regnskab, betragtes som rettidig indsendelse til Finanstilsynet samt Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Regnskabet blev godkendt på det seneste bestyrelsesmøde, og er d. 14. maj 2020 i sin helhed lagt på selskabets hjemmeside. Godkendelsen er foregået elektronisk og fremgår af sidste side i Årsrapporten. Find årsapporten her.

Om regnskabet skal følgende fremhæves:

Årets resultat

Selskabets realiserede resultat efter skat viser et overskud på 7.541 TDKK i regnskabsåret 2019 mod -2.756 TDKK i 2018, svarende til en forbedring på 10.297 TDKK i 2019. Overskuddet er sammensat dels af et forsikringsteknisk resultat, der udviser et overskud på 1.788 TDKK og dels af et investeringsafkast, der udgør 7.696 TDKK efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Om udviklingen i præmieindtægterne

Bruttopræmieindtægterne steg til 69.245 TDKK i 2019 fra 64.392 TDKK i 2018, hvilket svarer til en vækst på 7,5 %. Dette er tilfredsstillende.

Om investeringsvirksomheden

Selskabets investeringsaktiver er placeret i henhold til den investeringsstrategi og -politik som bestyrelsen har vedtaget. Årets overskud på investeringerne betragter selskabet som særdeles tilfredsstillende

14. maj 2020