Protokol fra generalforsamlingen 2020

07. september 2020