Når du tilmelder dig e-Boks, sender vi automatisk din post dertil. Du kan forvente at modtage

  • Forsikringsoversigter, policer, opkrævninger
  • Nyhedsbreve, faktainformation mm.