Anmeld skade – Rejse

Skal du anmelde skade på din rejseforsikring, kan du kontakte SOS International på +45 70 10 50 50

Vær klar med oplysninger om: Policenummer, navn, telefon, beskrivelse af ulykke/sygdom/diagnose samt tilstedeværende facilitet; fx hospital, læge eller andet.

Læs mere på https://www.sos.eu/da/skade/