Anmeld skade – Retshjælp

Retshjælpsforsikring

Flere af vores privatforsikringer omfatter en retshjælpsforsikring. Det drejer sig om følgende forsikringer:

 • Bilforsikringen, når du har tegnet kaskoforsikring
 • Indboforsikringen
 • Husforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
 • Fritidshusforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
 • Bådforsikring med kaskodækning

 

Forsikringens formål

 • At dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

 

Forsikringen dækker ikke

 • Udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket en henvisning fra en domstol.

 

Sager med en værdi på over kr. 50.000:

 • Anmodning om retshjælp skal altid indgives igennem den advokat, der skal føre sagen. Ansøgningen kan fremsendes til skade@stofo.dk.

 

Sager med en værdi på kr. 50.000 eller mindre:

 • Du kan selv føre sagen uden advokatbistand. Såfremt du vælger at benytte advokat, dækker retshjælpsforsikringen alene udgift til advokatens fremmøde i retten efter de faste takster, der er fastsat af domstolene.
 • Ansøgning om retshjælp kan fremsendes til Storstrøms Forsikringpå mailadressen: skade@stofo.dk. Du behøver altså ikke at bruge advokat til denne ansøgning.
 • Du kan også bruge et særligt skema, hvis du ønsker det: anmeldelsesblanket retshjælp.

 

Bemærk

 • Betingelserne for denne dækning er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Du kan finde betingelserne for retshjælpsforsikring og læse mere hos Forsikring & Pension.
 • Har du spørgsmål til Storstrøms Forsikring, kan spørgsmålene stilles til vores skadeschef: Advokat Mark G. Wriedt