Dækning til dig med elbil og plug-in hybridbil

Ansvarsforsikringen, er den obligatoriske grunddækning på din bilforsikring. Den dækker hvis du gør skade på andre personer eller deres ting, ved uheld hvor din el-/hybridbil er årsag hertil

Kaskoforsikringen, dækker udgifterne, hvis du får en skade på din el-/hybridbil i forbindelse med et kørselsuheld eller hvis der sker tyveri/hærværk af bilen eller den bryder i brand

Hvordan dækker bilforsikringens kaskodækning når du køber en el- eller hybridbil ?

Her er nogle af de dækninger, vi tilbyder til el- og hybridbiler,

 Skade på bilens batteri – er dækket i forbindelse med et trafikuheld, brand eller tyveri
 Ladestander-/boks, ladekabler og adapter til den forsikrede el-/hybridbil og uanset om du bor i hus eller etagebyggeri – er dækket ved brand, tyveri, hærværk, vejrskader, fx kortslutning ved lynnedslag, pludselig skade, fx kørsel under opladning samt påkørsel
 0 kr. i selvrisiko ved skade på ladekabler og adapter
 0 kr. i selvrisiko ved skade på ladestander-/boks
 Hjælp, hvis din bil løber tør for strøm, enten ved assistance eller transport til nærmeste ladestation (forudsætter tilvalg af Vejhjælpsdækning)

Begrænsninger,

 Mekaniske fejl på bilen, fx at batteriet fejlmelder under kørsel er ikke dækket af forsikringen, men er som udgangspunkt dækket af din leverandørgaranti
 Løse ladekabler og adapters skal opbevares i et forsvarligt aflåst rum, når der ikke oplades

Udover de særlige dækninger, er el- og hybridbiler forsikret på samme vilkår – og til samme pris – som øvrige biler.