Mange virksomheder har investeret i kostbare kørende eller stationære maskiner til brug for produktion og udførelse af forskellige arbejdsopgaver.

Ansvarsforsikring for kørende arbejdsmaskiner
Lovpligtig ansvarsforsikring dækker de skader der kan ske på personer, ting eller motorkøretøjer, når arbejdsmaskinen er i brug. Forsikringen gælder alle motoriserede arbejdsmaskiner fx gravemaskiner, rendegravere, trucks, traktorer o. lign.

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker alle pludselige skader på de forsikrede maskiner, stationære eller kørende, når de opstår ved fx påkørsel, hærværk og tyveri. Der kan tillige etableres driftstabsforsikring, som dækker det tab virksomheden kan få, hvis en maskine er ude af drift pga. en dækningsberettiget skade.

Forsikringsbetingelser for arbejdsmaskiner
Ansvar
Brand
Tyveri og vandskade
Kasko

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative