Hvorfor etablere erhvervsansvar eller erhvervs- og produktansvar?
  • Forsikringen dækker de økonomiske omkostninger, det kan få for virksomheden, hvis arbejdsgiver eller ansatte er skyld i skader, der kan medføre et juridisk erstatningsansvar. Virksomhedens produkter kan også være årsag til eller skyld i, at virksomheden pålægges et erstatningsansvar.

Det dækker forsikringen

 Hvis din virksomhed bliver ansvarlig for skader på personer eller ting, under arbejde relateret til den type virksomhed, der er nævnt i policen,
 Hvis forsikringen omfatter produktansvarsforsikring, dækkes virksomhedens ansvar hvis jeres produkter eller ydelser, er skyld i skader
 Hvis en skadet medarbejder har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte – som ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 Forsikringen dækker både økonomisk hjælp, ved berettigede krav om erstatning, samt praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav

Det dækker forsikringen ikke

 Hvis skaden er påført med vilje (fortsæt), eller ved grov uagtsomhed
 Hvis der sker skade på ting, tilhørende forsikringstager
Man kan sige, at vi overtager problemet og sørger for den konkrete afvikling og afslutning af sagen for alle parter.

Forsikringsbetingelser – Ansvarsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Ingrediens og komponent – skade
Ingrediens og komponent – tab
Behandling og bearbejdning – generelt
Behandling og bearbejdning – håndværk
Grundejeransvar
Bestyrelsesansvar – Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger
Produktansvar – Stalddørssalg

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.

 

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadIPID Produktark Erhvervs- og produktansvar

Retshjælp – Erhverv

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. Dækker når din virksomhed er sagsøger eller er sagsøgte.

Forsikringsbetingelser

Retshjælpsforsikring – Erhverv

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative