Hvorfor etablere erhvervsansvar eller erhvervs- og produktansvar?

  • Forsikringen dækker de økonomiske omkostninger, det kan få for virksomheden, hvis arbejdsgiver eller ansatte er skyld i skader, der kan medføre et juridisk erstatningsansvar. Virksomhedens produkter kan også være årsag til eller skyld i, at virksomheden pålægges et erstatningsansvar.
  • Med en erhvervsansvarsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring er du sikret både økonomisk dækning, ved berettiget krav om erstatning, samt praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.

Det dækker forsikringen

 Hvis virksomheden er ansvarlig for skader på personer eller ting, der sker under og/eller efter udførelse af et arbejde
 Hvis der er etableret produktansvarsforsikring, dækkes også det erstatningsansvar som virksomhedens produkter, er årsag til eller skyld i
 Hvis en skadet medarbejder har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte ifølge erstatningsansvarsloven – som ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Det dækker forsikringen ikke

 Hvis skaden er påført med vilje (fortsæt), eller ved grov uagtsomhed
 Hvis virksomheden, utilsigtet, bliver ansvarlig for pludselig forurening gennem vand, jord eller luft fra virksomhedens adresse

Man kan sige, at vi overtager problemet og sørger for den konkrete afvikling og afslutning af sagen for alle parter.

Forsikringsbetingelser – Ansvarsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Ingrediens og komponent – skade
Ingrediens og komponent – tab
Behandling og bearbejdning – generelt
Behandling og bearbejdning – håndværk
Grundejeransvar
Bestyrelsesansvar – Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger
Produktansvar – Stalddørssalg

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.

Retshjælp – Erhverv

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. Dækker når din virksomhed er sagsøger eller er sagsøgte.

Forsikringsbetingelser

Retshjælpsforsikring – Erhverv