Med en basis erhvervs- eller virksomhedsforsikring i Storstrøms Forsikring er du godt på vej imod en rigtig god sikring af din virksomhed.

Forsikringen dækker:
Brand-, tyveri- og vandskader samt driftstab som følge af en dækningsberettiget skade.
Driftstabserstatningen udregnes som dit dokumenterede indtjeningstab, samt dine dokumenterede meromkostninger jf. ovenstående.

Vi samarbejder med Verisure vedr. rådgivning af vores kunder, når det drejer sig om fysisk sikring af din virksomhed

fordelagtige priser på alarmer
Du vælger naturligvis selv din leverandør

 

Forsikringsbetingelser – Erhvervsforsikringer
Brand
El-skade
Tyveri
Hærværk
Vandskade
Driftstab
Meromkostninger
Driftstab pos. 2 – Lønomkostninger

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.