Der kan tegnes tillægsdækninger, tilpasset de forskellige branchers særlige behov, fx:

 

1. All Risks dækning – pludselige og uforudsete begivenheder

2. Køle- og dybfrost dækning

3. Glas og sanitet

4. Specialglas, skilte, baldakiner o. lign.

5. EDB All Risks forsikring

6. Maskinkaskoforsikring

 

Forsikringsbetingelser – Tillægsforsikringer
All Risks
Køleskade og dybfrost
Glas og sanitet
Specialglas, skilte og baldakiner
EDB All Risks
Databærerforsikring
EDB Meromkostninger
Maskinkasko
Maskinkasko – driftstab og meromkostninger

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.