Enhver virksomhed bærer det fulde ansvar for produkter, som virksomheden producerer og/eller sælger.

Derfor bør en salgsvirksomhed altid tegne en produktansvarsforsikring
I de fleste tilfælde vil en skadelidt kunde gå til producenten af produktet, når produktet har forvoldt en skade, men kunden kan også vælge at gå direkte til sælgeren og rejse sit krav om erstatning, hvorefter sælgeren af produktet efterfølgende kan/må gå til producenten af produktet. Det kan være vanskeligt, ikke mindst hvis producenten har domicil i udlandet, og det kan være helt umuligt, eksempelvis hvis producenten i mellemtiden er gået konkurs eller af anden årsag har ophørt sit virke.

Virksomheden kan blive pålagt et erstatningsansvar i op til 10 år efter, at produktet er blevet solgt

Grunddækning
Forsikringen dækker:

Økonomiske følger hvis virksomhedens produkter eller ydelser er skyld i person- eller tingskader.
Juridisk og teknisk bistand til virksomhedsejeren i forbindelse med en skade, herunder også dækning af juridisk bistand, hvis der bliver krævet en uberettiget erstatning.
Erstatning som følge af skadevoldende mangler ifm. afsluttede opgaver, som f.eks. skader som følge af underdimensionering af bærende byggeelementer eller anden fejlkonstruktion.
Dækning hvis virksomheden, utilsigtet, bliver ansvarlig for pludselig forurening gennem vand, jord eller luft fra virksomhedens adresse samt udgifter til afværgelse af en skade, der er umiddelbart forestående.

Der kan etableres andre branchespecifikke specialdækninger.

Bemærk:
Næsten alle produkter kan være årsag til en produktansvarsskade, og derfor er det vigtigt, at have en forsikring, der kan håndtere og dække et eventuelt erstatningskrav, både som producent og som salgsvirksomhed.

 

Forsikringsbetingelser og IPID produktark

Se under – Erhvervsansvar

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative