Du kan gøre din basis erhvervsforsikring bedre, ved at tilvælge tillægsdækninger, der tilpasses de forskellige branchers særlige behov, fx:

  • All risks forsikring – pludselige og uforudsete begivenheder
  • Køle- og dybfrost dækning
  • Glas, herunder inventar- og bygningsglas samt sanitetsdækning
  • Skilte og baldakiner o. lign.
  • Maskinkaskodækning
  • It-all risks dækning

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.

 

Forsikringsbetingelser 

All Risks
Køleskade og dybfrost
Glas og sanitet
Specialglas, skilte og baldakiner
IT All Risks
Databærerforsikring
IT Meromkostninger
Maskinkasko
Maskinkasko – driftstab og meromkostninger

 

Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til din virksomhed

Det er nemt for din virksomhed at skifte til Storstrøms Forsikring – vi klarer alt det administrative