Dit fritidshus repræsenterer en stor værdi, og fortjener vores bedste forsikringsdækning. Med en fritidshusforsikring er du dækket ved næsten alle typer skader – både når du er i huset, og når det er lukket af. Du kan forsikre selve huset og indboet på én forsikring.

Bemærk: Værdien af hvert eneste indbrud i danske sommer- og fritidshuse er steget meget igennem de sidste mange år. Alligevel har hver anden sommerhusejer ikke gjort noget for at forhindre indbrud, mens 16% ikke har tjekket, om deres forsikring nu også dækker tilstrækkeligt, hvis skaden er sket, og værdierne er stjålet. Det viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.dk på basis af en undersøgelse fra Epinion. Læs mere her.

Dækning

Bygningsforsikring

 Bygningsbrand
 Kortslutning
 Stormskade
 Voldsomt sky- elle tøbrud
 Tyveri og hærværk
 Påkørsel
 Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
 Frostsprængning af rør
 Snetryksskader
 Glas og sanitet
 Husejeransvar

Indboforsikring

Forsikringssum

Du fastsætter selv forsikringssummen, sammen med din rådgiver hos os. På fritidshuse er tyveririsikoen meget stor, og derfor kan du – som udgangspunkt – højest tegne en forsikringssum på 500.000. Har du behov for højere dækning end dette, stiller vi krav om tyverisikring.

 Brand
 Kortslutning
 Storm mm.
 Køle- og dybfrostskade
 Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
 Tyveri og hærværk
 Retshjælpsforsikring

Det dækker forsikringen ikke

 Brand hvor der ikke er flammer fx svide- og glødeskader fra tobaksrygning elle brændeovne
 Skade ved udsivning eller dryp af væsker, fra installationer, beholdere, akvarier og lignende, der indeholder mere end 20 liter vædske
 Frostsprængning i rør, ved tilfældigt svigtende varmeforsyning
 Skade over tid fx sætningsskade, frost eller tæringsskade
 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb

fordelagtige priser på alarmer
Du vælger naturligvis selv din leverandør

Bemærk; Du kan installere en overvågning på dit rørsystem, der varsler dig hvis der pludselig bruges mere vand, hvilket indikerer at der er en læk i systemet. Systemet kaldes ‘Leakbot’. Se på iHomesnordics hjemmeside

Aktuelle forsikringsbetingelser

Gældende for alle vores kunder:

DownloadForsikringsbetingelser for fritidshusforsikring

Produktark – IPID:

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktark for fritidshusforsikring (IPID)

Få et godt tilbud

Ligesom husforsikringen er vores fritidshusforsikring også opbygget af moduler. På den måde får du præcis det produkt, du har brug for og betaler kun for dette. Kontakt os og se, hvor fordelagtigt det er.