De fleste af vores kunder vælger både at ansvars- og kaskoforsikre deres motorcykel, da risikoen for kørselsskader kan være stor, ligesom værdien af motorcyklen kan være ganske høj. Har du etableret kaskoforsikring, dækker forsikringen alle skader på din motorcykel, herunder også tyveri og brand.

Motorcykelforsikringen kan også alene omfatte ansvarsforsikring hvilket typisk finder sted, når værdien af motorcyklen vurderes til at være så lav, så man vælger at bære den fulde risiko selv.

Du kan vælge at forsikre din motorcykel på sæsonbasis, det betyder at forsikringen dækker i perioden fra 1. marts til 30. november, men du kan også forsikre den hele året, hvis du har behov for det.

Forsikringen dækker også omkostninger til retshjælp i forbindelse med visse private retstvister, der kan opstå i forbindelse med at det forsikrede køretøj er impliceret i en forsikringsbegivenhed.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Det dækker forsikringen

 Ansvarsskader ved kørsel i perioden 1. marts til og med 30. november (har du tegnet helårsdækning, dækkes ansvarsskader hele året)
 Skader, du som motorcyklist forvolder på andre personer eller deres ting
 Erstatningsansvar for personer, der benytter motorcyklen med din tilladelse og som forvolder skade på andre personer eller deres ting
 Ansvarsdækning for tingskader: 26.000.000 kroner i 2022
 Ansvarsdækning for personskader: 132.000.000 kroner i 2022

Kaskoforsikring

Det dækker forsikringen

 Brand og tyveri af motorcyklen
 Kørselsskader og anden pludselig skade på den forsikrede motorcykel samt fastmonteret ekstraudstyr. Har du tegnet forsikringen med sæsonkørsel, perioden 1. marts til og med 30. november, dækkes ikke kørselsskader udenfor sæsonen, men motorcyklen er dækket mod brand og tyveri når den er opmagasineret, dvs. under stilstand
 Redningsforsikring i udlandet
 Retshjælpsforsikring i forbindelse med uheld med køretøjet

Tilvalg

 Helårskørsel, forstået som både ansvars- og kaskoskader, herunder kørselsskader, udvidet til hele året. Det vil sige at perioden er forlænget fra 1. december til og med 28 februar, hvor sæsondækningen ophører. Det vil fremgå af policen hvis helårskørsel er valgt
 MC førerulykkesforsikring, der dækker dig eller anden fører af din motorcykel, hvis en af jer kommer ud for et kørselsuheld og der ikke er en ansvarlig skadevolder, eller hvis der ikke kan opnås erstatning fra anden ordning eller forsikring, fx ansvarsforsikring

Undtagelser

 Tyveri hvis nøglen efterlades i tændingen
 Hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika og lignende – medmindre føreren ikke er dig selv og du selv, er uvidende herom
 Hvis motorcyklen lejes ud

Aktuelle forsikringsbetingelser

Gældende for alle vores kunder:

DownloadForsikringsbetingelser for MC-forsikring

 

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktark for MC-forsikring (IPID)

 

Vejhjælp

Vi kan ikke tilbyde vejhjælp til vores motorcykelforsikringer, men vi henviser til at du selv etablerer et vejhjælps-abonnement direkte hos, fx Dansk autohjælp eller anden udbyder af vejhjælp.

Se link til Dansk autohjælp her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer eller din skadesbehandling. Vi er altid klar med personlig rådgivning og vejledning.