Anmeld skade

Skriftlig skadesanmeldelse

Ønsker du at anmelde din skade online, kan du gøre det ved at vælge en skadeanmeldelse i menuen til højre. Hvis du mangler oplysninger, eller du ikke har informationerne i forhold til de forskellige punkter i skadeanmeldelsen, kan du lade felterne være blanke.

Hvis du ønsker at anmelde en ansvarsskade, personskade eller ulykke, beder vi dig altid om at gøre det skriftligt.

Mundtlig skadesanmeldelse

Hos Storstrøms Forsikring sætter vi stor pris på den personlige dialog med vores kunder. Dette gælder også, når du har haft en skade.

Du er altid velkommen til at anmelde din skade telefonisk, og du vil blive hjulpet godt videre – straks.

Vi beder dig om altid at ringe, hvis der er tale om en akut skade, så vi kan begrænse skadens omfang, og så du kan få eventuelle tvivlsspørgsmål afdækket med det samme.

Særligt om tyveri og indbrud

Husk altid at anmelde tyveri og indbrud til politiet. I forbindelse med politianmeldelsen får du en kvittering indeholdende et journalnummer, som vi skal have oplyst. Vi kan i nogle tilfælde desværre ikke behandle din sag færdig, før politiet har færdiggjort deres efterforskning.

Særligt om personskader

I forbindelse med opgørelse af personskadeerstatning benytter Storstrøms Forsikring sig af rådgivende special- og tandlægekonsulenter til vurdering af skaden og den nødvendige behandling samt for fastlæggelse af eventuelle méngrader.

Særligt om bilskader

I forbindelse med opgørelse af bilskader benytter Storstrøms Forsikring sig af Taksatorringen, der ligeledes benyttes af mange andre forsikringsselskaber. Taksatorringen har stor erfaring med opgørelse af alle typer bilskader samt værdiansættelse af brugte biler af enhver art og karakter. Dette giver både dig og os en uvildig vurdering og en høj grad af sikkerhed for korrekt, fair og hurtig skadeopgørelse.

Udbetaling af erstatning eller andre tilgodehavender

Storstrøms Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender til din NemKonto. Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer.

Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut.

I personskadesager kan godtgørelse/erstatning for varigt mén og erhvervsevnetabserstatning kreditorbeskyttes. Der er særlige krav til dette. Du kan kontakte din bank, hvis du ønsker hjælp til oprettelsen af en sådan konto. Ønsker du erstatningen overført til den særlige konto, bedes du oplyse os det.

Såfremt en udbetaling til et barn overstiger kr. 75.000, eller der foreligger særlige omstændigheder, indsættes erstatningen på en såkaldt forvaltningskonto.

Ved mistanke om forsikringssvindel

Hvis Storstrøms Forsikring under den almindelige sagsbehandling får mistanke om muligt forsøg på forsikringssvindel, kan vi iværksætte undersøgelser heraf i henhold til gældende lov og retningslinjer.

Klager

Som kunde hos Storstrøms Forsikring har du tre klagemuligheder.

Klage til den relevante medarbejder eller afdeling:

Vi anbefaler altid, at du starter med at klage til den medarbejder eller afdeling, du er utilfreds med.

Såfremt du ikke når til enighed med medarbejderen eller afdelingen, kan du klage til den klageansvarlige.

Klage til den klageansvarlige:

I henhold til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juni 2016 § 4 har Storstrøms Forsikring udpeget skadechef Mark Gramstrup Wriedt som klageansvarlig.

Såfremt du er utilfreds med din dialog med Storstrøms Forsikring, en afgørelse i en skadesag eller andet, kan du sende en klage til klage@stofo.dk.

Din klage vil blive behandlet hurtigst muligt. Såfremt behandlingen trækker ud – eksempelvis fordi der er behov for yderligere oplysninger – vil du blive oplyst et nærmere bestemt tidspunkt for besvarelse af klagen.

Klage til Ankenævnet for Forsikring

Du kan også altid klage til Ankenævnet for Forsikring Klik her
Ankenævnet for Forsikring behandler ikke alle typer klager, og vi anbefaler derfor, at du læser ankenævnets guide, som du finder her: Klageguide