Skade

Mundtlig skadesanmeldelse

Hos Storstrøms Forsikring sætter vi stor pris på den personlige dialog med vores kunder. Dette gælder også, når du har haft en skade. Derfor anbefaler vi, at du i en skadesituation ringer direkte til os og anmelder skaden. Dette giver både dig som kunde- og os som forsikringsselskab mulighed for hurtigt at få afdækket skadeomfanget og det videre forløb.

Skriftlig skadesanmeldelse

Vil du hellere anmelde din skade skriftligt, er dette muligt. Du vælger blot en skadeanmeldelse i menuen til højre. Hvis du mangler oplysninger, eller du ikke har informationerne i forhold til de forskellige punkter i skadeanmeldelsen, kan du sætte nogle krydser (XXX) i stedet for, så snakker vi om det – hvis informationerne er strengt nødvendige.

Særligt om tyveriskader
Husk altid at anmelde tyveri af cykler og motorkøretøjer til politiet. Ligesom tyverier, hvor den anslåede værdi overstiger kr. 3.000. I forbindelse med politianmeldelsen, får du en kvittering indeholdende journalnummer, som skal vedlægges skadesanmeldelsen. Politiet skal altid have en måned til efterforskning, hvorfor vi ikke kan begynde behandling af en tyverianmeldelse før der er gået en måned.

Særligt om personskader
I forbindelse med opgørelse af ulykkeskader benytter Storstrøms Forsikring sig af eksterne, privatpraktiserende læger og tandlæger til vurdering af skaden og den nødvendige behandling samt for fastlæggelse af eventuelle méngrader.

Ved børnetandskader, kan du benytte følgende:

DownloadAnmeldelse af børnetandskade

Særligt om bilskader
I forbindelse med opgørelse af bilskader benytter Storstrøms Forsikring sig af Taksatorringen, der ligeledes benyttes af mange andre forsikringsselskaber. Taksatorringen har stor erfaring med opgørelse af alle typer bilskader samt værdiansættelse af brugte biler af enhver art og karakter. Dette giver både dig og os en uvildig vurdering og en høj grad af sikkerhed for korrekt, fair og hurtig skadeopgørelse.

Udbetaling af erstatning eller andre tilgodehavender
Storstrøms Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender til din NemKonto.
Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer.
Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut.

Ved mistanke om forsikringssvindel

Hvis Storstrøms Forsikring under den almindelige sagsbehandling får mistanke om muligt forsøg på forsikringssvindel, kan der med hjemmel i persondataforordningen (GDPR) iværksættes en nærmere undersøgelse.
Læs mere herom i dette kodeks.

Klageansvarlig
Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, udpege en klageansvarlig. I Storstrøms Forsikring er skadeschef Mark Wriedt udpeget som klageansvarlig. Såfremt du ikke kan opnå enighed med den afdeling i selskabet, som har din sag, kan du rekvirere en klageformular, som efter udfyldelse sendes til den klageansvarlige.

EU-kommissionens online klageportal
Ønsker du at klage over en ydelse købt på Storstrøms Forsikrings hjemmeside, kan du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her.