Her kan du anmelde skader vedrørende din privatforsikring.

Vælg din type af skade i menuen til højre – så får du en formular, som kan udfyldes online. Husk at have de relevante oplysninger og papirer klar.
 
Hvis du mangler oplysninger eller ikke har informationerne i fht. de forskellige punkter, så kan du sætte nogle krydser (XXX) i stedet for.

Politianmeldelse
Husk altid at anmelde tyveri af cykler og motorkøretøjer til politiet. Ligesom tyverier, hvor den anslåede værdi overstiger kr. 3.000. I forbindelse med anmeldelsen, får du en kvittering, som skal vedlægges skadesanmeldelsen.

Ved mistanke om forsikringssvindel
Hvis Storstrøms Forsikring, under den almindelige sagsbehandling, får mistanke om muligt forsøg på forsikringssvindel, kan der iværksættes en nærmere undersøgelse.
Læs mere herom i dette Kodeks
 
Udbetaling af erstatning eller andre tilgodehavender
Storstrøms Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender via din NemKonto.
Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer.
Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut.
 

Klageansvarlig

Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, udpege en klageansvarlig.
I Storstrøms Forsikring er direktør Per Guldbrandsen udpeget som klageansvarlig. Såfremt du ikke kan opnå enighed med den afdeling i selskabet, som har din sag, kan du rekvirere en klageformular, som efter udfyldelse sendes til den klageansvarlige.

Per Guldbrandsen
Klageansvarlig, direktør Per Guldbrandsen

EU-kommissionens online klageportal
Ønsker du at klage over en ydelse købt på Storstrøms Forsikrings hjemmeside, kan du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klager indgives via http://ec.europa.eu/odr