Telefonisk skadesanmeldelse

Hos Storstrøms Forsikring sætter vi stor pris på den personlige dialog med vores kunder. Dette gælder også, hvis du har haft en skade. Derfor anbefaler vi, at du i en skadessituation ringer direkte til os og anmelder skaden. Dette giver både dig som kunde- og os som forsikringsselskab mulighed for at få afdækket skadesomfanget og det videre forløb med det samme.

Skriftlig skadesanmeldelse

Såfremt du ønsker at anmelde din skade skriftligt, er dette ligeledes muligt ved at vælge en af skadesanmeldelserne i menuen til højre.

Hvis du mangler oplysninger, eller du ikke har informationerne i forhold til de forskellige punkter i skadesanmeldelsen, kan du sætte nogle krydser (XXX) i stedet for.

Politianmeldelse

Husk altid at anmelde tyveri af cykler og motorkøretøjer til politiet. Ligesom tyverier, hvor den anslåede værdi overstiger kr. 3.000. I forbindelse med politianmeldelsen, får du en kvittering indeholdende journalnummer, som skal vedlægges skadesanmeldelsen.

Udbetaling af erstatning eller andre tilgodehavender

Storstrøms Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender til din NemKonto.
Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer.
Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut.

Klageansvarlig

Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, udpege en klageansvarlig. I Storstrøms Forsikring er direktør Per Guldbrandsen udpeget som klageansvarlig. Såfremt du ikke kan opnå enighed med den afdeling i selskabet, som har din sag, kan du rekvirere en klageformular, som efter udfyldelse sendes til den klageansvarlige.

EU-kommissionens online klageportal

Ønsker du at klage over en ydelse købt på Storstrøms Forsikrings hjemmeside, kan du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her.

Ved mistanke om forsikringssvindel

Hvis Storstrøms Forsikring, under den almindelige sagsbehandling, får mistanke om muligt forsøg på forsikringssvindel, kan der iværksættes en nærmere undersøgelse. Læs mere herom i dette kodeks.

Skadesbehandling

I forbindelse med behandling af ulykkesskader benytter Storstrøms Forsikring sig af eksterne læge- og tandlægekonsulenter til vurdering af skaden og fastlæggelse af eventuelle mengrader.