Skadeanmeldelse - Ulykke

Her kan du anmelde ulykke-skader online. Når du har udfyldt vores skadeanmeldelse online, vil den automatisk blive sendt til vores skadeafdeling. Du vil herefter blive kontaktet af os inden 14 dage.

Bemærk venligst, at du ved telefonisk henvendelse vil blive henvist til at udfylde dette skema.

 

Forsikringstageren


Anmelder

Skaden

Hvem er kommet til skade

Skete uheldet i din arbejdstid?

Har du været under behandling på skadestue, på sygehus eller hos praktiserende læge / lægevagt?

Hvis skade på briller, hvem er din optiker?

Har du tidligere haft personskade


Var du spirituspåvirket under ulykken?

Modpart

Er der nogen der er skyld i skaden?Læge

Andre ulykkesforsikringer

Har du flere ulykkesforsikringer

Er skaden anmeldt til dette selskab

Er du medlem af sygeforsikring?


Er du medlem af Sygeforsikring Danmark

Samtykkeerklæring

Jeg er indforstået med, at jeg giver mit samtykke, til at Storstrøms Forsikring g/s indhenter alle nødvendige lægelige oplysninger angående min tilskadekoms.

Eventuelle bilag


Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

Ved at svare ”ja tak” giver du samtykke til, at Storstrøms Forsikring via elektronisk post (f.eks. e-mail og SMS) må sende mig nyhedsbreve og øvrigt materiale vedrørende Storstrøms Forsikrings forsikringsprodukter, ligesom jeg får mulighed for deltagelse i konkurrencer.

Du accepterer ligeledes at få tilbud på forsikringer fra Storstrøms Forsikring og selskabets samarbejdspartnere.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke direkte i nyhedsbrevet eller ved at sende en mail herom på post@stofo.dk.

Når du modtager nyhedsbreve og øvrigt materiale fra Storstrøms Forsikring, giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle oplysninger om dit navn og din e-mail adresse. Du giver ligeledes samtykke til, at vi må indsamle data om dig fra vores hjemmeside eller nyhedsbrev f.eks. fra cookies, og at vi kan samkøre disse med data, som vi allerede har om dig, således at vi kan sende dig den information, der er mest relevant for dig. Vi videregiver naturligvis ikke oplysninger til tredjemand.

Ønsker du at læse nærmere om Storstrøms Forsikrings øvrige behandling af personoplysninger, kan du klikke her.