Dit fritidshus er dækket for de fleste skader – både når du er i huset, og når det er lukket af. Du kan forsikre både selve huset og indboet.

Dækning

Forsikringen kan omfatte følgende forsikringsarter:
1. Bygningsbrandforsikring
2. Bygningsskade
3. Glas og sanitet
4. Udvidet rørskadedækning
5. Svamp og insekter

Der er også tilknyttet en husejeransvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring til dækningen.

Det dækker forsikringen ikke

 Optøning af rør, hvis du har undladt at tømme husets varmeanlæg, og det står uden varme om vinteren.
 Skader der er påregnelige eller opstår ved daglig brug – herunder slidtage, ridser og skrammer.

Tilvalg

 Du kan tilvælge en indboforsikring, der f.eks. dækker brand-, tyveri- og hærværksskade.
 Man kan sige, at den i princippet dækker det samme som den almindelige indboforsikring, du har på din bopælsadresse.
 Dog skal du være særlig opmærksom på, at smykker ikke dækkes af fritidshusindboforsikringen, men kan være dækket af din almindelige indboforsikring.

Forsikringsbetingelser:

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2019:

DownloadBetingelser Fritidshusforsikring

Produktark – IPID:

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktinformation for Fritidshusforsikirng