• Dit fritidshus er dækket for de fleste skader- både når du er i huset og det er lukket af.
  • Du kan forsikre både selve huset og indboet.

Dækning

Fritidshusforsikringen dækker f.eks. ved brand, bygningsskade, storm, glasskader og svampe- og insektskader.
Ligeledes er der tilknyttet en husejeransvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring til dækningen.

 

Det dækker forsikringen

 Brand.
 Indbrud.
 Vandskade.

Det dækker forsikringen ikke

 Optøning af rør, hvis du har undladt at tømme husets varmeanlæg og det står uden varme om vinteren.
 Skader der er påregnelige eller opstår ved daglig brug – herunder slidtage, ridser og skrammer.

Tilvalg

 Du kan tilvælge en indboforsikring, der f.eks. dækker brand-, tyveri- og hærværksskade.
 Man kan sige, at den i princippet dækker det samme som den almindelige indboforsikring, du har på din bopælsadresse.
 Dog skal du være særlig opmærksom på, at smykker ikke dækkes af fritidshusindboforsikringen, men kan være dækket af din almindelige indboforsikring.

Download forsikringsbetingelser:

 

Vore betingelser gældende for nytegning pr. 1. januar 2017:

Betingelser Fritidshusforsikring

 
Garanti
Ovenstående forsikringsvilkår samt Storstrøms Forsikrings gældende erstatningspraksis, garanteres til enhver tid at sikre den bedst mulige erstatning ift. tidligere versioner af forsikringsvilkårene. Sagt på en anden måde; de fordele der er i de nye betingelser, gælder altså også for alle gamle kunder.