• Lovpligtig hundeansvarsforsikring
  • Udvidet hundeansvarsforsikring (figurantdækning)
    Det fremgår af din police, hvilken dækning, der er omfattet.

 

Hvem dækker forsikringen?

Som hundeejer af en lovlig hunderace, giver vi dig den lovpligtige ansvarsdækning, der gælder i henhold til hundeloven.
Har du nogen til at passe din hund, er den også forsikret i deres varetægt.

 

Det dækker den lovpligtige hundeansvarsforsikring

 Forsikringen dækker det ansvar, der påhviler den sikrede i henhold til lov om hunde.
 Dit ansvar, hvis hunden gør skade på andre personer eller deres ting – eller hvis hunden skader andre dyr – også når du går til træning eller til udstilling med din hund.

Det dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting eller dyr:

 Som ejes af de sikrede.
 Som sikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring.
 Som sikrede  har til befordring, bearbejdelse, behandling eller af anden grund har sat sig i besiddelse af.
 Som er forvoldt med forsæt, hvis den person, der har ansvaret, er fyldt 14 år.

Tilvalg

Figurantdækning (Kun medforsikret, hvis det fremgår af policens forside)
Forsikringen er udvidet til at dække person- eller tingskader påført figuranter, dommere eller lignende under deltagelse i konkurrence, udstilling eller dressur. Også selv om den skadelidte ikke måtte være sagesløs efter hundeloven.
Denne ekstra forsikringsdækning medfølger gratis.

Godt at vide

Præmien for ansvarsforsikringen tegnes på baggrund af det antal hunde, som forsikringen skal omfatte. Ændres dette antal, skal Storstrøms Forsikring straks underrettes.
Hvis hunden skifter ejer ophører forsikringen med øjeblikkelig virknig.

Download forsikringsbetingelser:

 

Vore betingelser gældende for nytegning pr. 1. januar 2017:

Betingelser Hundeansvarsforsikring
 

Garanti
Ovenstående forsikringsvilkår samt Storstrøms Forsikrings gældende erstatningspraksis, garanteres til enhver tid at sikre den bedst mulige erstatning ift. tidligere versioner af forsikringsvilkårene. Sagt på en anden måde; de fordele der er i de nye betingelser, gælder altså også for alle gamle kunder.