• Lovpligtig hundeansvarsforsikring
  • Udvidet hundeansvarsforsikring (figurantdækning)
    Det fremgår af din police hvilken dækning, der er omfattet.

 

Hvem dækker forsikringen?

Som hundeejer af en lovlig hunderace, giver vi dig den lovpligtige ansvarsdækning, der gælder i henhold til hundeloven. Har du nogen til at passe din hund, er den også forsikret i deres varetægt.

 

Det dækker den lovpligtige hundeansvarsforsikring

 Forsikringen dækker det ansvar, der påhviler den sikrede i henhold til lov om hunde.
 Dit ansvar, hvis hunden gør skade på andre personer eller deres ting – eller hvis hunden skader andre dyr – også når du går til træning eller til udstilling med din hund.

Det dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting eller dyr:

 Som ejes af den/de sikrede.
 Som sikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring.
 Som sikrede  har til befordring, bearbejdelse, behandling eller af anden grund har sat sig i besiddelse af.
 Som er forvoldt med forsæt, hvis den person, der har ansvaret, er fyldt 14 år.

Tilvalg

Figurantdækning (Kun medforsikret, hvis det fremgår af policens forside)
Forsikringen er udvidet til at dække person- eller tingskader påført figuranter, dommere eller lignende under deltagelse i konkurrence, udstilling eller dressur. Også selv om den skadelidte ikke måtte være sagesløs efter hundeloven.
Denne ekstra forsikringsdækning medfølger gratis.

Godt at vide

Præmien for ansvarsforsikringen tegnes på baggrund af det antal hunde, som forsikringen skal omfatte. Ændres dette antal, skal Storstrøms Forsikring straks underrettes.
Hvis hunden skifter ejer, ophører forsikringen med øjeblikkelig virkning.

Download forsikringsbetingelser:

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2018:
DownloadBetingelser Hundeansvarsforsikring

Download Produktark:

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktinformation Hundeansvarsforsikring