• Din indboforsikring dækker skader på tingene i din bolig som f.eks.: møbler, tøj, elektriske indbogenstande, køkkenudstyr, malerier, løse tæpper, smykker og lignende.
  • Din indboforsikring dækker skader på disse ting.
  • Hvis en brand pludselig ødelægger dit hjem, og du skal bo midlertidigt et andet sted samt genanskaffe alle dine personlige ejendele – så er det også indboforsikringen, der dækker dig ind.

 

 

 

Det dækker forsikringen

 Indbogenstande mod brand, tyveri, vand, indbrud og kortslutning.
 Skader på tøj og briller, hvis du f.eks. er involveret i et færdselsuheld på din cykel.
 Indholdet af din fryser, hvis der sker en kortslutning, og du ikke opdager det.
 Hvis der sker noget med ting, som du låner og dermed har ansvar for.
 Retshjælp.
 Psykologisk krisehjælp.

Det dækker forsikringen ikke

 Motorkøretøjer og campingvogne.
 Hvis din bolig står ubeboet i mere end 6 måneder – så bortfalder tyveridækningen.
 Ting du har glemt, tabt eller forlagt.
 Skader forvoldt af dyr.

Tilvalg

Dækker anden pludselig skade end den allerede nævnte i de grundlæggende forsikringsbetingelser for indbo. Ved pludselig skade forstås skade, hvor både årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal ske samtidig og ikke over et længerevarende tidsrum som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning. (Læs mere i forsikringsbetingelserne).
De forsikrede genstande skal tilhøre sikrede og udelukkende være til privat brug og må ikke være ældre end 4 år fra første købsdato på skadestidspunktet. Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på elektriske apparater, der lovligt kan forhandles eller lovligt anvendes i Danmark. (Læs mere i forsikringsbetingelserne)
(Læs mere i forsikringsbetingelserne).
De forsikrede genstande er dækket i Danmark og under rejser og ophold i op til 3 måneder i udlandet. (Læs mere i forsikringsbetingelserne). 
(Læs mere i forsikringsbetingelserne). 

Godt at vide

Gem kvitteringer på dine køb. Hvis skaden sker, skal du kunne dokumentere omfanget, alderen og værdien af dit indbo.
Tag en masse fotos af dit indbo. Udover at kunne dokumentere, hvad du har – så er det samtidig en rigtig god og effektiv påmindelse af, hvad og hvor meget du ejer. Hvis skaden sker, er hukommelsen slet ikke tilstrækkelig.

 

Download forsikringsbetingelser:

 

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2018:

Betingelser Indboforsikring