Ansvarsforsikringen er en lovpligtig forsikring. Det betyder, at du som ejer/bruger af en knallert er forpligtet til at forsikre dig mod de erstatningskrav, du som knallertfører kan ifalde, hvis du kommer til at påføre andre personer eller ting (herunder dyr) skader ved kørsel med knallert.

 

Ansvarsforsikring

 Du får dækket de skader, du, som knallertkører, kan komme til at forvolde på andre personer eller deres ting.
 Lovpligtig forsikring

Forsikringen dækker ikke

 Skader på føreren af knallerten eller skader på førerens ting
 Vi kan ikke tilbyde kaskodækning på knallerter

Forsikringsbetingelser:

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2019:

DownloadBetingelser Knallertforsikring
 

Produktark – IPID:

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet.

DownloadProduktinformation Knallertforsikring