• Med en heltidsulykkesforsikring er du sikret alle døgnets 24 timer, hvis du pludselig kommer ud for en skade, der medfører varige mén, eller hvis du pådrager dig tandskader i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke
 • Du er dækket for varige mén på 5 % eller derover. Ved invaliditet over 30% udbetales dobbelterstatning
 • Du kan tilknytte en dødsfaldsdækning, der udbetales til din ægtefælle eller nærmeste pårørende, når dødsfaldet er en følge af et ulykkestilfælde
 • Du kan vælge en fritidsulykkesforsikring, som er billigere end en heltidsulykkesforsikring, men som kun dækker når du ikke er på arbejde. Når du er på arbejde, er du dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring
 • Både du og dine børn kan få en ulykkesforsikring, men vi tegner ikke dødsfaldsdækninger til børn
 •  

  Det dækker forsikringen ikke

   Skader der skyldes sygdomme
   Nedslidningsskader
   Forgiftning fra mad og drikke

  Skadesbehandling

  I forbindelse med behandling af ulykkesskader benytter Storstrøms Forsikring sig af et eksternt korps af uddannede læger og tandlæger til vurdering af skaden og fastlæggelse af eventuelle méngrader. Méngraderne er objektivt beskrevet i AES – Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikrings méntabel.
   

  Forsikringsbetingelser:

  Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2019:

  DownloadBetingelser Ulykkesforsikring

  Produktark – IPID

  Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

  DownloadProduktinformation Ulykkesforsikring