• Du vælger selv, om du vil være dækket hele døgnet eller kun i din fritid.
  • Med en ulykkesforsikring er du sikret, hvis du pludselig kommer ud for en skade, der medfører varige mén, eller hvis du pådrager dig tandskader i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke
  • Du er dækket for ménskader på 5 % eller derover.
  • Både du og dine børn kan få en ulykkesforsikring.

 

Dækning

Med en ulykkesforsikring er du dækket alle døgnets 24 timer.
Hvis du har mindst 30 timers ugentligt arbejde som lønmodtager, har du mulighed for at få en fritidsulykkesforsikring. Den er billigere end en heltidsulykkesforsikring, men den dækker kun, når du ikke er på arbejde.
Husk på, at mens du er på arbejde, er du dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen dækker varige mén, hvis du kommer ud for en pludselig hændelse, der forårsager skade på dig – f.eks. i forbindelse med dit arbejde, hvis du er involveret i et færdselsuheld, kommer til skade når du står på ski, styrter med cyklen eller lign.
Tandskader – nødvendige udgifter.

Tandskadeerklæring
Anmeldelse af børnetandskade

 

Det dækker forsikringen ikke

 

 Skader der skyldes sygdomme.
 Nedslidningsskader.
 Forgiftning fra mad og drikke.

 

Skadesbehandling

I forbindelse med behandling af ulykkesskader benytter Storstrøms Forsikring sig af eksterne læge- og tandlægekonsulenter til vurdering af skaden og fastlæggelse af eventuelle mengrader.

 

Download forsikringsbetingelser:

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2018:

Betingelser Ulykkesforsikring