Heltids- og eller fritidsulykkesforsikring

  • Med en ulykkesforsikring er du sikret, hvis du pludselig kommer ud for en skade, der medfører varige mén eller hvis du pådrager dig tandskader i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke
  • Du vælger selv, om du vil være dækket hele døgnet eller kun i din fritid.
  • Du er dækket for ménskader på 5 % eller derover.
  • Både du dine børn kan få en ulykkesforsikring.

 

Dækning

Med en ulykkesforsikring er du dækket alle døgnets 24 timer.
Hvis du har mindst 30 timers ugentligt arbejde som lønmodtager, har du mulighed for at få en fritidsulykkesforsikring. Den er billigere end en heltidsulykkesforsikring, men dækker kun, når du ikke er på arbejde.
Husk på, at mens du er på arbejde, er du dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen dækker varige mén, hvis du kommer ud for en pludselig hændelse, der forårsager skade på dig – f.eks. i forbindelse med dit arbejde, hvis du er involveret i et færdselsuheld, kommer til skade når du står på ski, styrter med cyklen eller lign.
Tandskader – nødvendige udgifter.
 
Tandskadeerklæring
Anmeldelse af børnetandskade

 

Det dækker forsikringen ikke

 

 Skader der skyldes sygdomme.
 Nedslidningsskader.
 Forgiftning fra mad og drikke.

 

Godt at vide

Kommer du ud for en dækningsberettiget skade og i den forbindelse får ødelagt tøj og briller, så er disse også dækket af ulykkesforsikringen.
 

Download forsikringsbetingelser:

 

Vore betingelser gældende for nytegning pr. 1. januar 2017:

Betingelser Ulykkesforsikring

Garanti
Ovenstående forsikringsvilkår samt Storstrøms Forsikrings gældende erstatningspraksis, garanteres til enhver tid at sikre den bedst mulige erstatning ift. tidligere versioner af forsikringsvilkårene. Sagt på en anden måde; de fordele der er i de nye betingelser, gælder altså også for alle gamle kunder.