Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den øverste myndighed i Storstrøms Forsikring er selskabets delegeretforsamling, som vælger selskabets bestyrelse på den årlige generalforsamling. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af de delegerede for en toårig periode, hvor den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i et regnskabsår og den anden halvdel er på valg året efter. Hos Storstrøms Forsikring vælges et enkelt af bestyrelsesmedlemmerne blandt medarbejderne. Medarbejderne vælger selv dette medlem – ligeledes for en toårig periode.

Bestyrelsen ansætter selskabets direktør, og direktøren står for den daglige ledelse af selskabet.

Bestyrelsens hovedopgaver er at udarbejde en forretningsmodel og en strategi, og herefter at føre tilsyn med at strategien følges, samt at alle lovmæssige forhold er i orden. Der afholdes til brug for dette, et nødvendigt antal bestyrelsesmøder, typisk ca. 8 ordinære bestyrelsesmøder om året + et årligt delegeretmøde, et årligt strategiseminar og den årlige generalforsamling.

Den daglige ledelse kan, sammen med øvrige medarbejdere, ses på det følgende faneblad.

Du kan læse mere om den politiske proces i selskabets vedtægter.

DownloadVedtægter pr. 23. februar 2017

 

Bestyrelsesformand:

bestyrelse_jorgen_hansen

Jørgen Hansen
4800 Nykøbing F.


Næstformand:

bestyrelse_steen_w_jorgensen

Steen Westerholt Jørgensen
4930 Maribo


Bestyrelsesmedlemmer:

bestyrelse_nils_bo_larsen

Nils Bo Larsen
4800 Nykøbing F.

bestyrelse_kurt_nicolaisen

Kurt Nicolaisen
4900 Nakskov

bestyrelse_maj-britt_aslund

Maj-Britt Aslund
4760 Vordingborg


Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem:

bestyrelse_flemming_johansen

Flemming Johansen
4930 Maribo


Delegerede efter den ordinære generalforsamling 2018

Lolland
Claus Wede, Nakskov
Jesper René Eriksen, Dannemare
Jørn Skaaning, Maribo
Kurt Nicolaisen, Nakskov
Lasse Børresen, Søllested
Mogens Andreasen, Nakskov
Morten Nielsen, Maribo
Nils Westerholt, Rødby
Steen Westerholt Jørgensen, Maribo
Thomas Porse, Rødby
Aage Østergaard, Maribo
Anders Wihlborg Hansen, Holeby

Guldborgsund
Claus Westerholt, Nykøbing F.
Henrik Gottfredsen, Toreby L.
Jens Erik Lyck Hansen, Nysted
Jørgen Hansen, Nykøbing F.
Martin Brandt Dissing, Nr. Alslev
Nils Bo Larsen, Nykøbing F.
Ove Brandt Jensen, Nr. Alslev.
Patrick Kirkby, Gedser
Tonni Andersen, Væggerløse
Bjarne Suhr Hansen, Kettinge
Leif Erik Nielsen, Stubbekøbing

Vordingborg
Anders Olsen, Stege
Erik Strange, Stege
Helle R. Jensen, Kalvehave
Jim Falk Hansen, Stege
Jørgen Petersen, Stege
Jørn Mortensen, Stege
Lena Praem Hansen, Stege
Lene Krog, Vordingborg
Maj-Britt Aslund, Vordingborg
Mogens Hansen, Stege
Per Hansen, Stege
Hans Andreassen, Vordingborg
Gorm Petersen, Vordingborg

Sjælland
Jørgen Skov Jørgensen, Herlufmagle
Jørgen Elholm, Herlufmagle
Jens Bloch Mortensen, Køge
Vivi Jacobsen, Solrød Strand
Torben Vikkelsø, Haslev
Pia Koch, Næstved
Carsten Lindegaard, Rønnede
Per Lindberg Andersen, Karlslunde
 

Revisionsudvalg

Forsikringsselskabet Storstrøms Forsikring G/S har oprettet et revisionsudvalg.
Revisionsudvalget er etableret i henhold til ’Bekendtgørelse om revisionens
gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.

Se de udvalgte her:

DownloadRevisionsudvalg