hovedindgang17

Vision, mission og værdier

Storstrøms Forsikrings bestyrelse har via dialog med direktionen og medarbejderne fastlagt nedenstående mission, vision og grundlæggende værdier. Værdisættet ses som styrende for alt, hvad ledelsen og medarbejderne foretager sig, herunder interaktion hinanden imellem og ift. kunderne og andre interessenter.

DownloadVision, mission og værdier