Retshjælpsforsikring

Flere af vore privatforsikringer omfatter en retshjælpsforsikring. Det drejer sig om:
1. Bilforsikringen, når du har tegnet kaskoforsikring
2. Indboforsikringen
3. Husforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
4. Fritidshusforsikringen, når der er tegnet’ anden bygningsbeskadigelse’, samt
5. Bådforsikring med kaskodækning

Betingelserne for denne dækning er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring og Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Du kan rekvirere betingelserne telefonisk eller via mail.

Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket en henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen.

Blanketter, der kan rekvireres hos Forsikring & Pension

Anmeldelseblanket retshjælp

Ansøgningsblanket småsager