Retshjælpsforsikring

Flere af vore privatforsikringer omfatter en retshjælpsforsikring. Det drejer sig om:
1. Bilforsikringen, når du har tegnet kaskoforsikring
2. Indboforsikringen
3. Husforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
4. Fritidshusforsikringen, når der er tegnet ’anden bygningsbeskadigelse’
5. Bådforsikring med kaskodækning

Betingelserne for denne dækning er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring og Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Du kan finde betingelserne og læse mere hos Forsikring & Pension.

Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket en henvisning fra en domstol.

Sager med en værdi på kr. 50.000 eller mindre:
Du kan føre sagen uden advokatbistand. Såfremt du vælger at benytte advokat, dækker retshjælpsforsikringen alene udgift til advokatens fremmøde i retten efter faste takster, der er fastsat af domstolene.

Ansøgning om retshjælp kan fremsendes til skade@stofo.dk. Du behøver ikke at bruge advokat til ansøgningen.

Du kan også bruge et særligt skema, hvis du ønsker det: Anmeldelseblanket retshjælp.

Sager med en værdi på over kr. 50.000:
Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Ansøgningen kan fremsendes til skade@stofo.dk.