Anmeld skade

Du kan anmelde din skade online, ved hjælp af menuen til højre. Hvis du mangler oplysninger, eller du ikke har informationerne i forhold til de forskellige punkter i skadeanmeldelsen, kan du lade felterne være blanke.


Anmeld skade over telefonen


Du er velkommen til at anmelde din skade telefonisk, og du vil blive hjulpet godt videre – straks. Ring 55 81 11 34.

Bemærk: Vi beder dig altid om at ringe, hvis der er tale om en akut skade, så vi sammen kan aftale hvordan vi kan begrænse skadens omfang, og så du kan få eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret med det samme. Hvis du ønsker at anmelde en skade på din ansvarsforsikring eller på din ulykkesforsikring, beder vi dig dog altid om at gøre det skriftligt, da der er brug for skriftlige beskrivelser af hændelserne i disse tilfælde.


Bemærk


Ved tyveri og indbrud

Tyveri og indbrud skal altid anmeldes til politiet. I forbindelse med politianmeldelsen får du en kvittering indeholdende et journalnummer, som vi skal have oplyst. Vi kan i nogle tilfælde desværre ikke behandle din sag færdig, før politiet har færdiggjort deres efterforskning.

Ved personskader

I forbindelse med opgørelse af personskadeerstatning benytter Storstrøms Forsikring sig af rådgivende special- og tandlægekonsulenter til vurdering af skaden og den nødvendige behandling samt for fastlæggelse af eventuelle méngrader.

Ved bilskader

I forbindelse med opgørelse af bilskader benytter Storstrøms Forsikring sig af Taksatorringen, der ligeledes benyttes af mange andre forsikringsselskaber. Taksatorringen har stor erfaring med opgørelse af alle typer bilskader samt værdiansættelse af brugte biler af enhver art og karakter. Dette giver både dig og os en uvildig vurdering og en høj grad af sikkerhed for korrekt, fair og hurtig skadeopgørelse.


Udbetaling af erstatninger

Storstrøms Forsikring udbetaler din erstatning eller andre tilgodehavender til din NemKonto. Derfor behøver du ikke at oplyse et kontonummer til os, når du skal have en udbetaling. Ønsker du omvendt at benytte en bestemt konto til udbetalingen, skal du kontakte os med oplysninger om registrerings- og kontonummer. Er du i tvivl om, hvad din NemKonto er, skal du henvende dig i dit pengeinstitut. I personskadesager kan godtgørelse/erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab kreditorbeskyttes. Der er særlige krav til dette. Du kan kontakte din bank, hvis du ønsker hjælp til oprettelsen af en sådan konto. Ønsker du erstatningen overført til den særlige konto, bedes du oplyse os det. Såfremt en udbetaling til et barn overstiger kr. 75.000, eller der foreligger særlige omstændigheder, indsættes erstatningen på en såkaldt forvaltningskonto.


Ved mistanke om forsikringsvindel

Hvis Storstrøms Forsikring under den almindelige sagsbehandling får mistanke om muligt forsøg på forsikringsvindel, kan vi iværksætte undersøgelser heraf i henhold til gældende lov og retningslinjer.

I Storstrøms Forsikring har vi tillid til de kunder og skadelidte, der anmelder en skade. Som kunde eller skadelidt kan du altså have tillid til, at vi har tillid til dig. Det er dog også vigtigt at understrege, at vi passer på vores kunders penge, og at vi har nultolerance overfor forsøg på opnå en erstatning, som du ikke krav på, eller som er større end, hvad du har krav på.
Læs mere om mistanke om forsikringsvindel


Klager over afgørelser

Som kunde hos Storstrøms Forsikring har du tre klagemuligheder:

1. Klag til den relevante medarbejder

Du kan klage til den relevante medarbejder, og vi anbefaler altid, at du starter med at klage til den medarbejder som du er utilfreds med. Såfremt du ikke når til enighed med medarbejderen, kan du klage til skadebehandlerens foresatte; skadechef, advokat Mark Gramstrup Wriedt.
Marks mailadresse er: mgw@stofo.dk.

2. Klag til øverste klageansvarlige

Er du utilfreds med skadeschefens afgørelse kan du sende en skriftlig klage til vores øverste klageansvarlige, der er selskabets administrerende direktør, Per Guldbrandsen på mailadressen: klage@stofo.dk. Den øverste klageansvarlige er udpeget i henhold til bekendtgørelse 556 af 1. juni 2016 § 4.

3. Klag til Ankenævnet for Forsikring

Du kan også altid klage til Ankenævnet for Forsikring. Din klage vil i alle situationer blive behandlet hurtigst muligt, og hvis behandlingen trækker ud, eksempelvis fordi der er behov for yderligere oplysninger, vil du blive oplyst et nærmere tidspunkt for besvarelse af klagen.

Ankenævnet for Forsikring behandler ikke alle typer klager, og vi anbefaler derfor, at du læser ankenævnets guide, som du finder her:
Ankenævnet for Forsikrings klageguide