Skadeanmeldelse - Køretøj

Her kan du anmelde skader på dit køretøj online.

 • Du kan straks køre bilen på et værksted efter eget valg, hvis du har kaskoforsikring på bilen.
 • Værkstedet kontakter Taksatorringen, som takserer og vurderer skaden. Herefter reparerer værkstedet skaden på din bil.
 • Udfyld skadeanmeldelsen, og den vil automatisk blive sendt til vores skadeafdeling. Har vi spørgsmål, kontakter vi dig.

Gratis lånebil ved fx tyveri, røveri og totalskade. Se betingelserne afsnit ‘5.6. Lånebil’

Ved enhver anden dækningsberettiget skade, tilbyder vi gratis lånebil inkl. fordele hvis du benytter værksteder efter aftale med os, og som Taksatorringen samarbejder med.
Se fordele:

 1. Hvis bilen ikke kan køre, på grund af en dækningsberettiget skade, stilles fri lånebil til rådighed umiddelbart efter skaden
 2. Du får stillet en lånebil til rådighed i hele reparationstiden. (Dog betinget af at værkstedet har lånebil tilgængelig)
 3. Lånebil med max. 100 fri km pr. dag ekskl. brændstof i låneperioden. Kører du mere, betaler du kun pr. kilometer
 4. Selvrisikoen i henhold til “Lejebilsbekendtgørelsen” § 13 er max. 5.000 kr.
 5. Din bil bliver vasket og støvsuget inden du henter den igen
 6. Værkstedet er forpligtiget til at udføre reparationen efter bilfabrikkens forskrifter
 7. Reklamationsretten på reparationen udvides med 1 år, ud over de 2 lovpligtige år, i alt 3 år
 8. Taksatorringen kontrollerer selv alle de værksteder som de samarbejder med
 9. Taksatorringens udvalgte værksteder, er primært på baggrund af deres kvalitet og kundeservice

Kontakt os pr. telefon, så hjælper vi med booking af værksted som Taksatorringen samarbejder med.

Her kan du udfylde din skadesanmeldelse:

Hvilken slags køretøj er der sket skade på?

Køretøj

Forsikringstageren
Anmelder

Hvor og hvornår skete skaden?

Hvad er der sket?


Føreren


Gyldigt førerbevis?

Er der momsfradrag på reparationen?

I hvilken egenskab kørte føreren bil?


Modpart


Politirapport - hvis ja, oplys station


Spiritustest

Er der vidner?

Personskade

Er der sket personskade?

Hvis ja - hvem er kommet til skade
Eventuelle bilag


Ønsker du at læse nærmere om Storstrøms Forsikrings øvrige behandling af personoplysninger, kan du klikke her.