Skal du anmelde en skade på din rejseforsikring? Kontakt SOS International a/s på tlf. +45 70 10 50 50.

Vær klar med oplysninger om: Policenummer., navn, telefonnr., beskrivelse af ulykke/sygdom/diagnose samt tilstedeværende facilitet; fx hospital, læge eller andet.