Bestyrelsen som valgt og konstitueret på generalforsamlingen 2019, fra venstre: Steen Westerholt Jørgensen (næstformand), Flemming Johansen (medarbejdervalgt) , Kurt Nicolaisen, Nils Bo Larsen, Jørgen Hansen (formand), Maj-Britt Aslund og Gorm Petersen (nyvalgt)

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den øverste myndighed i Storstrøms Forsikring er selskabets delegeretforsamling, som vælger selskabets bestyrelse på den årlige generalforsamling. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af de delegerede for en toårig periode, hvor den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i et regnskabsår og den anden halvdel er på valg året efter. Hos Storstrøms Forsikring vælges et enkelt af bestyrelsesmedlemmerne blandt medarbejderne. Medarbejderne vælger selv dette medlem – ligeledes for en toårig periode.

Bestyrelsens hovedopgaver

Bestyrelsens hovedopgaver er dels at udarbejde en forretningsmodel og en strategi, og herefter at føre tilsyn med at strategien følges, samt at tilse at alle lovmæssige forhold er i orden. Der afholdes til brug for dette, et nødvendigt antal bestyrelsesmøder, typisk ca. 8 ordinære bestyrelsesmøder om året + et årligt delegeretmøde, et årligt strategiseminar og en årlig generalforsamling.

Bestyrelsen ansætter selskabets direktør, og direktøren står for den daglige ledelse af selskabet. Den daglige ledelse kan, sammen med øvrige medarbejdere, ses på det følgende faneblad.

Du kan læse mere om den politiske proces i selskabets vedtægter.

DownloadVedtægter pr. 23. februar 2017

 

Bestyrelsesformand:

bestyrelse_jorgen_hansen

Jørgen Hansen
4800 Nykøbing F.


Næstformand:

bestyrelse_steen_w_jorgensen

Steen Westerholt Jørgensen
4930 Maribo


Bestyrelsesmedlemmer:

bestyrelse_nils_bo_larsen

Nils Bo Larsen
4800 Nykøbing F.

bestyrelse_kurt_nicolaisen

Kurt Nicolaisen
4900 Nakskov

bestyrelse_maj-britt_aslund

Maj-Britt Aslund
4760 Vordingborg

Gorm Petersen
4760 Nyråd


Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem:

bestyrelse_flemming_johansen

Flemming Johansen
4930 Maribo


Delegerede efter den ordinære generalforsamling d. 25. april 2019

Lolland
Claus Wede, Nakskov
Jesper René Eriksen, Dannemare
Jørn Skaaning, Maribo
Kurt Nicolaisen, Nakskov
Lasse Børresen, Søllested
Mogens Andreasen, Nakskov
Morten Nielsen, Maribo
Nils Westerholt, Rødby
Steen Westerholt Jørgensen, Maribo
Thomas Porse, Rødby
Aage Østergaard, Maribo
Anders Wihlborg Hansen, Holeby
Guldborgsund
Claus Westerholt, Nykøbing F.
Henrik Gottfredsen, Toreby L.
Jens Erik Lyck Hansen, Nysted
Jørgen Hansen, Nykøbing F.
Martin Brandt Dissing, Nr. Alslev
Nils Bo Larsen, Nykøbing F.
Ove Brandt Jensen, Nr. Alslev.
Patrick Kirkby, Gedser
Tonni Andersen, Væggerløse
Bjarne Suhr Hansen, Kettinge
Brian Jacobsen, Stubbekøbing
Vordingborg
Anders Olsen, Stege
Erik Strange, Stege
Helle Risby Debel, Kalvehave
Jørgen Petersen, Stege
Jørn Mortensen, Stege
Lene Krog, Vordingborg
Maj-Britt Aslund, Vordingborg
Mogens Hansen, Stege
Per Hansen, Stege
Hans Andreassen, Vordingborg
Gorm Petersen, Vordingborg
Michael Braae, Vordingborg
Stig Sønderby Christensen, Stege
Sjælland
Jørgen Skov Jørgensen, Herlufmagle
Jørgen Elholm, Herlufmagle
Jens Bloch Mortensen, Køge
Vivi Jacobsen, Solrød Strand
Torben Vikkelsø, Haslev
Pia Koch, Næstved
Carsten Lindegaard, Rønnede
Per Lindberg Andersen, Karlslunde

Revisionsudvalg

Forsikringsselskabet Storstrøms Forsikring G/S har oprettet et revisionsudvalg.
Revisionsudvalget er etableret i henhold til ’Bekendtgørelse om revisionens
gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.

Se de udvalgte her:

DownloadRevisionsudvalg