Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den øverste myndighed i Storstrøms Forsikring er selskabets delegeretforsamling, som vælger selskabets bestyrelse på den årlige generalforsamling. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af de delegerede for en toårig periode, hvor den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i et regnskabsår og den anden halvdel er på valg året efter. Hos Storstrøms Forsikring vælges et enkelt af bestyrelsesmedlemmerne blandt medarbejderne. Medarbejderne vælger selv dette medlem – ligeledes for en toårig periode.

Bestyrelsens hovedopgaver

Bestyrelsens hovedopgaver er dels at udarbejde en forretningsmodel og en strategi, og herefter at føre tilsyn med at strategien følges, samt at tilse at alle lovmæssige forhold er i orden. Der afholdes til brug for dette, et nødvendigt antal bestyrelsesmøder, typisk ca. 8 ordinære bestyrelsesmøder om året + et årligt delegeretmøde, et årligt strategiseminar og en årlig generalforsamling.

Bestyrelsen ansætter selskabets direktør, og direktøren står for den daglige ledelse af selskabet. Den daglige ledelse kan, sammen med øvrige medarbejdere, ses på det følgende faneblad.

Du kan læse mere om den politiske proces i selskabets vedtægter.

DownloadVedtægter pr. 23. februar 2017

Bestyrelsesformand:

bestyrelse_jorgen_hansen

Jørgen Hansen
4800 Nykøbing F.


Næstformand:

bestyrelse_steen_w_jorgensen

Steen Westerholt Jørgensen
4930 Maribo


Bestyrelsesmedlemmer:

bestyrelse_nils_bo_larsen

Nils Bo Larsen
4800 Nykøbing F.

bestyrelse_kurt_nicolaisen

Kurt Nicolaisen
4900 Nakskov

bestyrelse_maj-britt_aslund

Maj-Britt Aslund
4760 Vordingborg

Gorm Petersen
4760 Nyråd


Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem:

bestyrelse_mia_lykke_henriksen

Mia Lykke Henriksen
4780 Stege

Revisionsudvalg

Forsikringsselskabet Storstrøms Forsikring G/S har oprettet et revisionsudvalg. Revisionsudvalget er etableret i henhold til ’Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.