Storstrøms Forsikring er et gensidigt selskab, hvilket betyder, at hver gang vi får en ny kunde, får vi en ny medejer. Derfor har vi ikke nogle aktionærer, vi skal udbetale overskud til, så vi kan udelukkende koncentrere os om at gøre vores kunder tilfredse.

Vores historie bygger på stærke lokale rødder og en ægte passion for det lokalområde, som vi er en del af. Det betyder at vi helst, og næsten udelukkende, handler lokalt. I de fleste tilfælde vælger vores kunder også selv, hvilken håndværker eller anden type leverandør, der skal reparere en skade eller levere nye effekter i tilfælde af et indbrudstyveri eller anden type skade på indbo, bygninger eller biler.

Vi bidrager og støtter gerne inden for sport og kultur. Vi sponsorerer nogle af landsdelens førende sportsklubber, og vi sponsorerer også kulturelle arrangementer i alle ‘vores’ byer, – store som små. Vores assurandører aftaler ofte sponsorater med lokale idrætsklubber, som ofte kobles sammen med ”Grib telefonen”, som er et koncept, hvor klubben har mulighed for at tjene ekstra penge, når der aftales møder eller etableres nye kundeforhold.

Du skal vide at dine data behandles med højeste grad af respekt og fortrolighed, når du er kunde hos os. Nedenfor kan du læse vore persondatapolitik, og er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores assurandører, rådgivere eller en af vores jurister.

 

Persondatapolitik

Storstrøms Forsikring er det vigtigt for os, at vores kunder har tillid til os, og vi ved, at det er vores ansvar at beskytte de personlige oplysninger, som du udleverer til os til brug for dit kundeforhold i Storstrøms Forsikring. Vi behandler og opbevarer dine personlige oplysninger på en måde, der respekterer din ret til privatliv, og vi anvender IT-systemer og processer, som sikrer, at vi overholder den gældende lovgivning.

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi?

Storstrøms Forsikring indsamler kun de personoplysninger om dig, som er nødvendige for dit kundeforhold hos os.

Vi indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Cpr-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde
 • Civilstatus og familieforhold
 • CVR-nummer
 • Elektroniske spor på stofo.dk
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadesforløb
 • Helbredsoplysninger (ved. personskade)
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registreret.
 • Oplysninger om indtægt og formueforhold i visse skadesager

Hvordan indsamler vi oplysninger?

Vi indsamler personoplysninger hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan være via brev, mail, via www.stofo.dk, telefonisk eller ved et personligt møde.

Herudover indsamler vi personoplysninger fra tredjepart som f.eks. dit tidligere forsikringsselskab eller din læge, såfremt du har afgivet dit samtykke hertil.

Vi indsamler ligeledes personoplysninger om dig via cookies på www.stofo.dk eller de sociale medier, hvis du f.eks. følger os på Facebook.

Storstrøms Forsikring modtager automatisk oplysninger fra de offentlige registre f.eks. fra CPR-registeret, hvis du flytter eller DMR-registeret, når du køber en ny bil.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger

Storstrøms Forsikring bruger dine personoplysninger som led i dit kundeforhold hos os.

Dine personoplysninger bruges til at behandle dine forsikringer og skader, give dig rådgivning og til at holde dig orienteret om de produkter, som vi og vores samarbejdspartnere tilbyder dig. Dette gælder dog ikke de personoplysninger, som vi har om dit helbred.

Vi bruger også dine personoplysninger til at behandle klager og retssager samt til at lave undersøgelser og analyser, så vi løbende kan forbedre vores rådgivning, service og tekniske løsninger.

Herudover bruger vi dine personoplysninger til håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder og til overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen.

På hvilket grundlag må vi behandle og videregive dine oplysninger?

Storstrøms Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Vi er underlagt en skærpet tavshedspligt, hvorfor vi kun videregiver dine personoplysninger til andre, hvis du har givet samtykke hertil; hvis vi har en berettiget interesse eller forpligtelse efter lovgivningen eller hvis det er nødvendigt for at opfylde dit kundeforhold.

Retslig forpligtelse

Storstrøms Forsikring kan være retsligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til f.eks. skattemyndigheder eller politi.

Til tredjeparter

Storstrøms Forsikring kan videregive nødvendige personoplysninger om dig til følgende samarbejdspartnere til brug for opfyldelse af det indgåede kundeforhold:

 • Autohjælpsfirmaer
 • Reparatører
 • SOS International
 • Skadeservicefirmaer
 • Advokatfirmaer
 • Motorregisteret (DMR)
 • NemKonto
 • Nets
 • Betalingsservice
 • CPR-registeret
 • CVR-registeret
 • Banker
 • Andre forsikringsselskaber
 • Panthavere

Databehandlere

Storstrøms Forsikring kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af IT-løsninger. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere, som er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, således at vi sikrer, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Storstrøms Forsikring har kontrakter med alle databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Storstrøms Forsikring har registreret om dig, herunder hvilke personoplysninger, der videregives om dig. Du har endvidere ret til at få oplyst omfanget af dine samtykke.

Såfremt Storstrøms Forsikring måtte have urigtige personoplysninger registreret om dig, har du ret til at få disse rettet.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Storstrøms Forsikrings behandling af dine personoplysninger, således at disse begrænses eller slettes. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til i visse tilfælde at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få dem transmitteret til en anden dataansvarlig f.eks. en myndighed eller virksomhed.

Såfremt du har afgivet samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske direkte på ”Min side”, ved henvendelse på post@stofo.dk eller på tlf. 55 81 11 34. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde ændringer i dit kundeforhold.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Storstrøms Forsikring opbevarer dine personoplysninger så længe, at der er et sagligt formål hermed og så længe, at det er nødvendigt for dit kundeforhold. Derfor slettes nogle personoplysninger hurtigere end andre.

Storstrøms Forsikrings sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

Vores almindelige sletteregler er som følger:

 • Tilbud om forsikring, hvor du ikke accepterer tilbuddet, slettes efter 3 måneder.
 • Forsikringer, hvor der ikke har været anmeldt en skade, slettes 3 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikringer, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelsen af skaden.
 • Forsikringer, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden.

Datasikkerhed

Storstrøms Forsikring har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan passe bedst muligt på de personoplysninger, vi modtager og behandler.

Derfor har vi:

 • Arbejdsbetinget adgang til alle lokationer
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring
 • Procedurer for behandling og kommunikation af persondata
 • Sikker mail

Din klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00

Kontakt Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Storstrøms Forsikring behandler om dig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på post@stofo.dk eller på tlf. 55 81 11 34.  Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på mgw@stofo.dk.