Bilforsikring

Du kan få Bilforsikring med og uden selvrisiko og jo højere selvrisiko, des mindre præmie.

Læs mere

Hus- og nedlagt
landbrugsforsikring

Vores husforsikring er modulopbygget og du kan selv vælge flere af dækningerne, og betaler kun for den forsikring, du har brug for.

Læs mere

Fritidshusforsikring

Med en Fritidshusforsikring kan du forsikre både fritidshuset og det indbo du har i huset. Fritidshusforsikringen er…

Læs mere

Indboforsikring

Forsikringen dækker dit indbo mod fx brand, vejrskader, tyveri, overfald, færdselsuheld mv. samt ansvarsforsikring ved skade på andre personer og deres ting.

Læs mere

Ulykkesforsikring

Med en Ulykkesforsikring er du dækket alle døgnets 24 timer. Forsikringen kan også omfatte tandskadedækning.

Læs mere

Hundeforsikring

Hundeejere skal ifølge loven tegne ansvarsforsikring på deres hund. Du kan også udvide din hundeforsikring med dækning for sygdom, lidelse og ulykkestilfælde.

Læs mere

Rejseforsikring

Rejseforsikring

Årsrejseforsikringen dækker alle årets ferier i op til 60 dage i træk. Du kan også tegne en afbestillingsforsikring.

Læs mere

Motorcykelforsikring

Forsikringen dækker lovpligtig ansvarsforsikring og kan udvides med kaskodækning.

Læs mere

Camping- og
påhængsvognforsikring

Det er frivilligt at tegne en forsikring til din campingvogn, trailer og autocamper. Det er den trækkende bils lovpligtige ansvarsforsikring…

Læs mere

Knallertforsikring

Knallertforsikring, herunder den lovpligtige ansvarsforsikring, hvor man som ejer/bruger af en knallert er forpligtet til at forsikre sig…

Læs mere

Bådforsikring

Lystfartøjsforsikringens ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, du som bådejer kan blive pålagt, hvis andre fartøjer eller personer…

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Når du køber et nyt hus er det oftest en god idé at sikre dig imod skjulte skader. Det kan være dyrt at lade være…

Læs mere

Retshjælpsforsikring

Flere af vore privatforsikringer omfatter en retshjælpsforsikring. Det kan være dyrt at lade være…

Læs mere