• En bådforsikring dækker privat sejlads i sommerhalvåret
  • Båden må ikke ligge i vandet i vinterhalvåret
  • Forsikringen dækker sejlads i skandinaviske, finske og tyske farvande

Ansvarsforsikring

 Du får dækket de skader, du, som indehaver af båden, kan komme til at forvolde på andre personer eller deres ting.
 Erstatning ydes jf. gældende lovgivning på området

Kaskoforsikring

 Kaskoforsikringen dækker skader på din båd inklusive maskineriet, mast, rig og sejl, samt radio og navigationsudstyr, kahytudstyr og montering ved sejladsuheld, brand, tyveri m.m.
 Økonomisk dækning ved retssager i egenskab af ejer af båden
 Forsikringen etableres i samarbejde med Fiskernes forsikring

Fiskernes Forsikring