• Når du køber et nyt hus, er det oftest en god idé at sikre dig imod skjulte skader med en ejerskifteforsikring. Det kan være dyrt at lade være.

 

 Ejerskifteforsikringen dækker skader på huset, der nedsætter værdi eller brugbarhed nævneværdigt, når forholdet/skadesårsagen er til stede på overtagelsestidspunktet – men ikke konstateret ifm. sædvanlig grundig besigtigelse og udarbejdelse af tilstandsrapport
 Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af vvs-installationer
 Lovliggørelse af ulovlige forhold ved vvs-installationer
 Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer
 Lovliggørelse af ulovlige forhold ved elinstallationer

Ejerskifteforsikringen opfylder Justitsministeriets minimumskrav.
Forsikringen etableres via vores samarbejde med Frida Forsikring, Dansk Boligforsikring eller ETU Forsikring, der er specialister i ejerskifteforsikringer.