Dit fritidshus repræsenterer en stor værdi, og fortjener vores bedste forsikringsdækning. Med en fritidshusforsikring er du dækket ved næsten alle typer skader – både når du er i huset, og når det er lukket af. Du kan forsikre selve huset og indboet på én forsikring.

Bemærk: Værdien af hvert eneste indbrud i danske sommer- og fritidshuse er steget meget igennem de sidste mange år. Alligevel har hver anden sommerhusejer ikke gjort noget for at forhindre indbrud, mens 16% ikke har tjekket, om deres forsikring nu også dækker tilstrækkeligt, hvis skaden er sket, og værdierne er stjålet. Det viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.dk på basis af en undersøgelse fra Epinion. Læs mere her.

Dækning

Bygningsforsikring

 Bygningsbrand
 Kortslutning
 Stormskade
 Voldsomt sky- elle tøbrud
 Tyveri og hærværk
 Påkørsel
 Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
 Frostsprængning af rør
 Snetryksskader
 Glas og sanitet
 Husejeransvar

Indboforsikring

Forsikringssum

Du fastsætter selv forsikringssummen, – sammen med din rådgiver hos os. På fritidshuse er tyveririsikoen meget stor, og derfor kan du – som udgangspunkt – højest tegne en sum på 500.000 hos Storstrøms Forsikring, – til gengæld gør vi aldrig underforsikring gældende. Har du behov for højere dækning end dette, stiller vi krav om tyverisikring med fjernovervågning m.v.

 Brand
 Kortslutning
 Storm mm.
 Køle- og dybfrostskade
 Udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske (vandskade)
 Tyveri og hærværk
 Retshjælpsforsikring

Det dækker forsikringen ikke

 Brand hvor der ikke er flammer fx svide- og glødeskader fra tobaksrygning elle brændeovne
 Skade ved udsivning eller dryp af væsker, fra installationer, beholdere, akvarier og lignende, der indeholder mere end 20 liter vædske
 Frostsprængning i rør, ved tilfældigt svigtende varmeforsyning
 Skade over tid fx sætningsskade, frost eller tæringsskade
 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb

 

fordelagtige priser på alarmer
Du vælger naturligvis selv din leverandør

 

Bemærk; Du kan installere en overvågning på dit rørsystem, der varsler dig hvis der pludselig bruges mere vand, hvilket indikerer at der er en læk i systemet. Systemet kaldes ‘Leakbot’. Se på iHomesnordics hjemmeside

 

Forsikringsbetingelser

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2019:

DownloadBetingelser Fritidshusforsikring

 

Produktark – IPID:

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktinformation for Fritidshusforsikring