Hundeforsikringen er en lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringen dækker de skader, du som hundeejer kan blive ansvarlig for, ved at hunden/hundene forvolder skade på andre personer eller deres ting. Udover dig, er din husstand og personer der midlertidigt passer din hund/hunde forsikret. Som hundeejer af en lovlig hunderace, giver vi dig den lovpligtige ansvarsdækning, der gælder i henhold til hundeloven.

Lovpligtig hundeansvarsforsikring

Det dækker forsikringen

 Hundeansvarsforsikring
 Skader på ting dækkes med op til 2.000.000 kroner
 Skader på personer dækkes med op til 10.000.000 kroner
 Udvidet hundeansvarsforsikring/Figurantdækning, kan medforsikres, hvilket skal fremgå af policens forside. Forsikringen udvides herefter til at dække person- eller tingskader påført figuranter, dommere eller lignende under deltagelse i konkurrence, udstilling eller dressur, også selv om den skadelidte ikke måtte være sagesløs efter hundeloven. Denne ekstra forsikringsdækning skal meddeles selskabet men påføres uden beregning.

Det dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting eller dyr:

 Som ejes af den/de sikrede.
 Som sikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring.
 Som sikrede  har til befordring, bearbejdelse, behandling eller af anden grund har sat sig i besiddelse af.
 Som er forvoldt med forsæt (opfordrer hunden til angreb), hvis den person, der har ansvaret, er fyldt 14 år.

Godt at vide

Præmien for ansvarsforsikringen tegnes på baggrund af det antal hunde, som forsikringen skal omfatte. Ændres dette antal, skal Storstrøms Forsikring straks underrettes.
Hvis hunden skifter ejer, ophører forsikringen med øjeblikkelig virkning.

Forsikringsbetingelser


Gældende for alle vores kunder pr. 1. januar 2020:
DownloadForsikringsbetingelser for hundeforsikring 2020

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktinformation Hundeansvarsforsikring