Ifølge Færdselsloven er du som ejer/bruger af en knallert forpligtet til at forsikre dig mod de erstatningskrav, der kan opstå hvis du forvolder skade på andre personer eller deres ting eller dyr. En knallertforsikring omfatter dækning af dette ansvar. Forsikringen dækker også retshjælp i forbindelse med private retstvister, der kan opstå som følge af skadesbegivenheder, som den forsikrede knallert er impliceret i.

 

Ansvarsforsikring

Dækning

 Ansvar for skade forvoldt ved brug af knallerten, når den benyttes som køretøj, af dig eller andre der benytter knallerten, med din tilladelse
 Ansvarsdækning for tingskader: 25.000.000 kroner i 2019
 Ansvarsdækning for personskader: 124.000.000 kroner i 2019
 Retshjælp

Undtagelser

 Skade på knallerten eller tyveri af denne
 Ansvarsskader hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, medmindre at føreren ikke er dig og at du er uvidende om forholdet

Fuldt overblik findes i betingelserne

Forsikringsbetingelser

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2019:

DownloadBetingelser Knallertforsikring

 

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet.

DownloadProduktinformation Knallertforsikring