De fleste af vore kunder vælger både at ansvars- og kaskoforsikre deres motorcykel, da risikoen for kørselskader med disse hurtige køretøjer er ganske høj, ligesom en række populære motorcykler ofte bliver helt eller delvist stjålet. Det sidste sker når ‘dyre reservedele’ eksempelvis stjæles fra parkerede motorcykler. Motorcykelforsikringen kan dog også omfatte ansvarsforsikring alene, hvilket typisk finder sted, når værdien af motorcyklen vurderes således, at kunden vælger at bære den fulde risiko selv. Har du etableret kaskoforsikring, dækker forsikringen alle skader på din motorcykel, herunder også tyveri og brand.

Du har altid vejhjælp, når du har din MC forsikring hos os.

Ring vagtcentral 70 10 80 90 – SOS Dansk Autohjælp

Du kan eventuelt printe vejhjælpskort – Se nedenfor.

Forsikringen dækker også omkostninger til retshjælp i forbindelse med visse private retstvister, der kan opstå i forbindelse med at det forsikrede køretøj er impliceret i en forsikringsbegivenhed.


Lovpligtig MC-ansvarsforsikring

Det dækker forsikringen

 Ansvarsskader ved kørsel i perioden 1. marts til og med 30. november
 Skader, du som motorcyklist forvolder på andre personer eller deres ting
 Erstatningsansvar for personer, der benytter motorcyklen med din tilladelse og som forvolder skade på andre personer eller deres ting
 Ansvarsdækning for tingskader: 26.000.000 kroner i 2021
 Ansvarsdækning for personskader: 129.000.000 kroner i 2021

Kaskoforsikring

Det dækker forsikringen

 Kørselsskader og anden pludselig skade på den forsikrede motorcykel/fastmonteret ekstraudstyr i perioden 1. marts til og med 30. november
 Tyveri af køretøjet
 Brand
 Vejhjælp
 Redningsforsikring i udlandet
 Retshjælpsforsikring i forbindelse med uheld med køretøjet
 I perioden 1. december til og med 29. februar dækkes skade på motorcyklen som følge af fx brand og tyveri når den er opmagasineret/under stilstand

Tilvalg

 Helårskørsel, forstået som såvel ansvars- som kaskoskader i perioden 1. januar til og med 31. december, når disse dækninger er etableret og fremgår af policens forside

Undtagelser

 Tyveri hvis nøglen efterlades i tændingen
 Hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika og lignende – medmindre føreren ikke er dig selv og du selv, er uvidende herom
 Hvis motorcyklen lejes ud

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2021:

Forsikringsbetingelser

DownloadForsikringsbetingelser for MC-forsikring 2021

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktinformation MC-forsikring

Vejhjælp på motorcyklen

DownloadPrint-selv vejhjælpskort