Ulykkesforsikringen dækker dig, hvis du bliver ramt af et ulykkestilfælde, kommer til skade og får et varig fysisk og/eller psykisk mén. Erstatningen beregnes ift. den méngrad som du måtte pådrage dig, jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mén-tabel. Méngraden fastsættes i procent, som svarer til den erstatning du vil få. Fx en méngrad på 40 % giver 40 % i erstatning, af invaliditetssummen. Ved méngrad på over 30 % ydes der dobbelterstatning.

Forsikringssum
Du fastsætter selv forsikringssummen, – sammen med din rådgiver hos os. Du kan vælge forskellige forsikringssummer for de enkelte forsikrede, og det kan give god mening at skele lidt til den enkelte persons indtægt, når summen fastsættes. Jo højere indtægt, jo mere er der at miste, når en ulykke går ud over arbejdsevnen. Husk også at det handler om dine børns arbejdsevne for tid og evighed, så undgå at forsikre børnene dårligere end dig selv. Børnene er mindst ligeså meget værd, da det er endnu flere års arbejdsevne, der er tale om.

Tommelfingerregel

Hvis du vælger en forsikringssum ved at tage din indtægt og gange den med tre (3) er du formodentligt godt forsikret, specielt fordi der ved méngrad over 30 % er dobbelterstatning. Med en indtægt på 360.000, bør du minimum tegne en forsikring på 1.080.000, og ved en méngrad på 100 % vil du således stå med mere end 2.000.000 skattefri kroner i hånden. Du bør gøre det samme i forhold til din ægtefælles indtægt, når du fastsætter forsikringssummen, – og husk så at børnenes dækning er lige så vigtig som forsørgernes, og bør ligge på et tilsvarende fornuftigt niveau.

De forsikringssummer du har valgt, fremgår af din forsikringsaftale (police). Enkelte sekundære summer fremgår af forsikringsbetingelserne.

Grunddækning
 Erstatning for varigt mén jf. méngrad og forsikringssummens størrelse
 Dobbelterstatning ved mere end 30 % varigt mén
 Når du er fører af motorcykel, scooter, knallert, ATV og lignende
 Almindelig sportsudøvelse
 Enkelt begivenheder, hvor der indgår farlig sport
 Brilledækning
 Psykisk varigt mén
 Transportudgifter
 Behandlingsudgifter
 Tandskade
 Dødsfaldserstatning jf. den valgte forsikringssum
Tilvalg, mod merpræmie
 Farlig sport
 Udvidet erstatning ved varigt mén – herunder ekstra erstatning til børn under 18 år, tab af syn eller hørelse på rask øje/øre samt erstatning ved amputation
 Her og nu erstatning, fx knoglebrud
 Tyggeskade
Ulykkesforsikringen dækker ikke
 Skade på grund af selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika og lignende
 Skade der skyldes overbelastning, herunder også skade på andre legemsdele, end de beskadigede
 Skade der skyldes nedslidning

Fuldt overblik findes i betingelserne

Forsikringsbetingelser

Gældende for alle vores kunder pr. 1. januar 2021:

DownloadForsikringsbetingelser for ulykkesforsikring

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktark Ulykkesforsikring

Børnesygdomsforsikring

Ulykkesforsikringen til børn, kan udvides med en børnesygdomsdækning. I samarbejde med AP Pension, formidler selskabet dækningen, som er opdelt i tre områder, og udgør ét tilvalg. Se herunder:

Tilvalg til børneulykkesforsikring – Børnesygdomsdækning

Dødsfald

Sker det værst tænkelige, at dit barn, efter at det er fyldt 1 år, dør på grund af en sygdom, kommer der et skattefrit beløb til udbetaling på forsikringen, på 50.000 kr. til fx udgifter til begravelse.

Kritisk sygdom

Hvis barnet rammes af en kritisk sygdom, giver dækningen økonomisk støtte, i form af en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr. Forsikringen dækker 18 forskellige sygdomme, som fremgår af forsikringsbetingelserne og produktark, Kritisk sygdom. Ifølge gældende lovgivning udbetales beløbet til en godkendt forvaltningskonto.

Varigt mén som følge af sygdom

Får dit barn et varigt mén på 5% eller mere, som følge af sygdom, fx kræft eller sukkersyge, og sygdommens endelige følger er lægeligt fastlagt, udbetales erstatning afhængig af méngraden. Forsikringssummen udgør 1.000.000 kr. Fastsættes méngraden til fx 10% udbetales 100.000 kr.

Forsikringsbetingelser – Børnesygdomsforsikring
Hent forsikringsbetingelser

Produktark – Børnesygdomsforsikring

DownloadIPID - Sygdomsdækning ved varigt mén

DownloadIPID - Kritisk sygdom

AP Pension