Dit indbo er anskaffet over hele dit liv, og rummer derfor mange minder og vi har erfaret at mange indbogenstande ofte har deres egen lille historie og en ganske særlig betydning for ejeren. Derfor er det ekstra ubehageligt, når alvorlige skader som brand og indbrudstyveri, hærværk, oversvømmelser og lignende rammer disse genstande. Hvis en brand pludselig ødelægger dit hjem, og du skal bo midlertidigt et andet sted samt genanskaffe alle dine personlige ejendele – så er det din indboforsikring, der dækker dig ind. Din indboforsikring dækker skader på normalt indbo som møbler, tøj, elektriske indbogenstande, køkkenudstyr, malerier, løse tæpper, smykker, cykler og lignende, samt særligt indbo fx penge, smykker, samlinger mv. Udover brand dækker forsikringen også vandskader, tyveri og dit erstatningsansvar, hvis du uforvarende kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting.

Bemærk: Alt for mange unge flytter hjemmefra uden en indbo-og ansvarsforsikring, viser en undersøgelse fra Forsikringsguiden.dk. ‘Det kan koste de unge kassen, især hvis de kommer til at skade andre’ Skriver Forsikring&Pension.

Indboforsikring - PC

Forsikringssum

Du fastsætter selv forsikringssummen, – sammen med din rådgiver hos os. Det kan være svært at vurdere dit indbos samlede værdi, og mange undervurderer da også hvor meget de egentlig har. Det ser vi når huse brænder ned og det hele skal genanskaffes. Det er derfor en god idé at lave nogle lister over dit indbo, ligesom det er en god idé med fotos af din boligs forskellige rum, så du kan huske det hele – hvis uheldet eller indbrudstyvene er ude.

Underforsikring

Hvis du har undervurderet dit indbos værdi, bærer du selv risikoen for at være underforsikret, og du kan aldrig få udbetalt mere end forsikringssummen, heller ikke hvis indboet er meget mere værd. Du vil faktisk heller ikke få fuld erstatning på partielle skader, hvis vi finder ud af at du er underforsikret, men derimod en forholdsmæssig udbetaling. Hvis du er forsikret for 600.000 og har værdier for en million, har du reelt kun krav på 60% erstatning ved alle typer skader.

Tommelfingerregel

Vi vil typisk ikke gå ind i en konkret vurdering om underforsikring, hvis du er forsikret for 6.000 kr. pr. kvadratmeter bolig. Det vil sige at hvis du har en bolig på 150 kvm. skal du formodentligt have en sum på 900.000. I modsat fald skærper du vores ‘nysgerrighed’.

Det dækker din indboforsikring

 Brandskade
 El-skade – kortslutning
 Vejrskader
 Tyveri og hærværk
 Røveri
 Overfald og tricktyveri
 Udstrømning og udsivning af væsker
 Færdselsskade
 Kaskoforsikring til cykler er meddækket, når du tilvælger ‘Pludselig skade’. Husk at sætte forsikringssummen korrekt hvis du har en dyrere cykel.
 Bagage – skade i udlandet
 Golfforsikring
 Ansvarsforsikring
 Ansvarsforsikringssum for tingskader: 2.000.000 kr.
 Ansvarsforsikringssum for personskader: 10.000.000 kr.
 Retshjælp
 Psykologisk krisehjælp
 Identitetstyveri og digitale krænkelser – Hjælp til opklaring/bistand

Tilvalg

 Pludselig skade – der dækker dine almindelige indbogenstande, omfattet af din indboforsikring
 Elektronikskade – funktionsfejl og pludselig skade på elektriske apparater som fx mobiltelefoner, Pc’er og elektriske køkkenmaskiner
 Glas og sanitet

Det dækker din indboforsikring ikke

 Brand kun ved svide- og glødeskader fx tobaksrygning og brændeovne
 Tyveri begået af lejere, gæster eller hushjælp, der opholder sig med din viden og accept
 Tyveri af særlige ting fx penge og smykker, hvis boligen ikke er forsvarligt aflåst
 Tricktyveri udenfor hjemmet
 Campingvogne, teltvogne, trailere og dyretransportere er ikke dækket på indboforsikringen (der tegnes særskilt forsikring)
 Pludselig skade på dit normale indbo, hvis ‘Pludselig skade’ dækning ikke er tilvalgt
 Pludselig skade på elektriske apparater, fx mobiltelefoner, tablets mv. hvis ‘Elektronikskade’ dækning ikke er tilvalgt
 Pludselig skade på motordrevne køretøjer som fx knallerter, ATV’er søfartøjer over 5,5 m

Fuldt overblik findes i betingelserne.

Ved en dækningsberettiget skade, kan der være en selvrisiko, afhængig af dækninger og valgfrie selvrisikobeløb

For særlige ting fx penge og smykker er der maksimale dækningssummer

I kælder- og loftsrum i etagebyggeri, er der en maksimum dækningssum

fordelagtige priser på alarmer
Du vælger naturligvis selv din leverandør

Forsikringsbetingelser

Vores betingelser er gældende for alle kunder pr. 1. januar 2022:

DownloadForsikringsbetingelser for indboforsikring

Produktark (IPID)

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet:

DownloadProduktark for indboforsikring (IPID)

Få et godt tilbud

En indboforsikring består af flere forsikringsprodukter, som du selv sammensætter efter dine ønsker og behov. Kontakt os og få udarbejdet et helt personligt tilbud af din assurandør.