Ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2022
29. april 2022

Storstrøms Forsikring G/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 17.30 på Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F. Kunder i Storstrøms Forsikring G/S har adgang – men ikke stemmeret – til den ekstraordinære generalforsamling, mod forevisning af … Continued


Vi søger en dygtig it-udvikler
14. januar 2022

Vil du være med til at løfte og understøtte Storstrøms Forsikring G/S i, at blive er et endnu mere moderne og digitaliseret forsikringsselskab? Selskabet søger en frisk og kompetent It-udvikler, med en bred erfaring indenfor udvikling, vedligeholdelse og programmering af … Continued


Vi støtter Røde Kors
20. oktober 2021

Som medlem af Røde Kors Erhvervsklub er Storstrøms Forsikring med til at sikre, at Røde Kors gør en mærkbar forskel for udsatte mennesker – både i verdens brændpunkter og hjemme i Danmark. I år er det 30 år siden, at … Continued


Årlig indeksregulering
26. august 2021

Den årlige indeksregulering sker jf. vores forsikringsbetingelser, med baggrund i ‘Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer’. Indekset beregnes og offentliggøres løbende af Danmarks Statistik. Lønindekset er en kvartalsvis statistik, som har til formål at belyse lønudviklingen i Danmark helt generelt, … Continued


Generalforsamling og årsrapport 2020
29. april 2021

På årets generalforsamling, der blev afholdt den 27. april 2021, blev årsrapporten enstemmigt godkendt. Generalforsamlingen forløb planmæssigt, selvom den for første gang i selskabets historie blev gennemført elektronisk. Du kan finde årsrapporten her: Årsrapport 2020 Selskabets formand orienterede om købet … Continued


Bekendtgørelse om ordinær generalforsamling 2021
30. marts 2021

Storstrøms Forsikring g/s afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. april 2021, kl. 17.30. Generalforsamlingen afholdes i år elektronisk via Microsoft Teams jf. bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.2020, om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter … Continued


COVID-19 og genåbningen
08. februar 2021

Faseplan for genåbningen: Som udgangspunkt åbnes i første omgang d. 21. april 2021: De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter, cafeer, museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes udencoronapas for … Continued


Ulovlige afslag på forsikringsdækning
06. november 2020

Der har i den seneste tid været omtale i pressen af, at det er kommet frem, at forsikringsbranchen i en årrække har givet ulovlige afslag på forsikringsdækning i relation til graviditetsrelateret sygdom. Dette har beroet på en vildfarelse og har … Continued


Generalforsamling og årsrapport
14. maj 2020

Generalforsamlingen i Storstrøms Forsikring afholdes tirsdag d. 25. august 2020 på Hotel Falster i Nykøbing F., hvor der godkendes regnskab for 2019 og vælges delegerede og bestyrelse. Forsikringsselskaber, banker m.fl. har på grund af Covid-19/Corona-situationen, fået dispensation for godkendelse af … Continued


Organisationsdiagram
05. maj 2020

Aktuelt organisationsdiagram for Storstrøms Forsikring